Władze

 

Przewodniczący: Barbara Banaś

 

Wiceprzewodniczący: Jolanta Janik

 

Skarbnik: Andrzej Bienias

 

Sekretarz: Monika Syc


Członek Zarządu: Anna Liberadzka

 

 

 

Komisja Rewizyjna: Dorota Dużyk-Wypich, Piotr Walas, Jacek Nowak