Dekalog Jolanty Janik

 

Aby wyzdrowieć trzeba wyjść Nadziei naprzeciw.

 

Dekalog

 

Po pierwsze, aby wyzdrowieć, trzeba uwierzyć psychiatrze, zaufać mu i opowiedzieć o swoich problemach.

 

Po drugie, trzeba zrozumieć, że choruje się psychicznie i że można z tego wyzdrowieć.

 

Po trzecie, trzeba brać systematycznie przepisane lekarstwa, nie odstawiać ich bez porozumienia

z psychiatrą, ale rozmawiać z nim o ich działaniu.

 

Po czwarte, bardzo pomocna jest psychoterapia grupowa i poczucie akceptacji ze strony grupy oraz zauważenie, że inni mają podobne problemy.


Po piąte, pomocne jest wsparcie ze strony rodziny lub innych przyjaznych osób, oraz równocześnie psychoterapia rodzinna, bowiem jeśli choruje pacjent, to choruje cała rodzina.


Po szóste, trzeba sobie samemu ułożyć harmonogram dnia i pilnować go.


Po siódme, należy cierpliwie, wiele razy powtarzać określone zadania życiowe, które sprawiają trudności ćwiczyć je.


Po ósme, pomocna z wychodzenia z choroby jest praca lub nauka, która jest ulubiona, interesująca

i dostosowana do aktualnego stanu zdrowia.


Po dziewiąte, trzeba w chwilach załamania pamiętać, że choroba mija.

 

Po dziesiąte, trzeba kochać, mieć osoby bardzo bliskie lub ideę, dla której warto żyć i powracać do zdrowia.

 

 

tekst Jolanta Janik