10 tez o schizofrenii

 

DZIESIĘĆ TEZ O SCHIZOFRENII

 

1. Schizofrenia jest chorobą

 

Schizofrenia jak każda choroba jest wydarzeniem losowym i nikomu nie można przypisywać winy za zachorowanie, zwłaszcza samemu choremu i jego rodzinie.

 

2. Schizofrenia jest chorobą o wielu wymiarach

 

Nie ma jednej choroby zwanej schizofrenią. Już od dawna wiadomo, że jest to grupa chorób najprawdopodobniej o podobnych mechanizmach powstania. Objawy i przebieg choroby są różnorodne.

 

3. Schizofrenia jest nie tylko chorobą

 

Schizofrenia jest także doświadczeniem chorej osoby i jej najbliższych, ponieważ wiąże się z różnorodnymi kryzysami.

 

4. Schizofrenia nie jest chorobą dziedziczną

 

Stopień pokrewieństwa nie determinuje zachorowania, lecz koreluje z jego ryzykiem np. jeżeli osobą chorującą jest jedno z rodziców prawdopodobieństwo zachorowania wynosi 10%, a w wypadku bliźniąt jednojajowych około 40%.

 

5. Schizofrenia nie jest chorobą nieuleczalną

 

Rokowanie w schizofrenii jest zróżnicowane i indywidualnie niemożliwe do przewidzenia w chwili wybuchu choroby. Można natomiast skutecznie pomóc w uwolnieniu chorego od objawów lub w ich ograniczeniu.

 

6. Jest schizofrenia, są osoby chorujące na schizofrenię - nie ma „schizofreników”

 

Od chwili wybuchu choroby, a nawet na długo wcześniej można dostrzec i chore, i zdrowe aspekty funkcjonowania u każdej chorej osoby. Pamiętajmy, że nie ma następstw bezwzględnie trwałych.

 

7. Chorujący na schizofrenię nie przestaje być człowiekiem, osobą, obywatelem - jak każdy z nas

 

Choroba nie podważa człowieczeństwa chorych, nie narusza ludzkiej godności osoby. Osoby chorujące na schizofrenię w okresach remisji choroby powinny mieć zapewnione pełne współuczestnictwo w życiu społecznym, co szczególnie wyraża się prawem do zatrudnienia

 

8. Chorujący na schizofrenię nie zagrażają innym bardziej niż osoby zdrowe

 

Pamiętajmy, że większości czynów agresywnych i zabronionych przez prawo dopuszczają się zdrowi, a nie chorzy. Osoby chore przeżywają najczęściej poczucie zagrożenia, wycofują się a ryzyko samobójstwa znacznie przewyższa ryzyko agresji z ich strony.

 

9. Chorujący na schizofrenię oczekują szacunku, zrozumienia i pomocy

 

Chorujący na schizofrenie oczekują jak każdy z nas szacunku. Oczekują również zrozumienia i pomocy przeciw zabobonom, stereotypom, stygmatom, odtrąceniu i marginalizacji.

 

10. Schizofrenia rzuca światło na pytania egzystencjalne wspólne chorym i zdrowym

 

Schizofrenia konfrontuje nas z pytaniami, które są dla nas wszystkich wspólne i ważne. Wsłuchując się w osoby chorujące na schizofrenie możemy sami zostać wzbogaceni.