Kontakt

 

 

Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
siedziba: pl.Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków

adres do korespondencji: ul. Bałuckiego 6, 30-318 Kraków

 

tel. 692 066 178 w godz.12:00-14:30 poniedziałek
e-mail: stotworzciedrzwi@wp.pl

 

NIP: 676-22-23-730
REGON: 356121512

 

Konto BANK PEKAO SA
nr: 79 1240 1431 1111 0010 2901 4465

 

Stowarzyszenie nie udziela pomocy

finansowej, rzeczowej, prawnej

oraz nie działa interwencyjnie.