Granty

 

 

projekt.png

 

 

 

Projekt „Edukacja społeczna jako przeciwdziałanie dyskryminacji osób chorujących psychicznie”

Projekt był realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. Projekt był realizowany w okresie od 01.10.2019 do 15.12.2019. W projekcie zrealizowano 8 spotkań edukacyjnych mających na celu przeciwdziałać dyskryminacji osób chorujących psychicznie. Rezultat ten był mierzony poprzez prowadzenie list obecności na spotkaniach edukacyjnych. Spotkania edukacyjne były prowadzone w formule, w której role edukatorów przyjęły osoby doświadczające głębokich kryzysów psychicznych. W każdym ze spotkań uczestniczyły 2 osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego, które ten kryzys przepracowały, potrafią się one nim dzielić.  Łącznie odbiorcami spotkań edukacyjnych  było 143 osoby.

 

 

 

 

Projekt „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…”

Projekt był ogłoszony przez Prezydenta Miasta Krakowa i współfinansowany ze środków miasta Krakowa. Projekt był realizowany w okresie od 17 czerwca 2019  do 31 grudnia 2019. W tym czasie w każdym z 7 miesięcy przeprowadzone były średnio 2 spotkania: „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej…” – łącznie 14 spotkań. Spotkanie kierowano do otoczenia osób chorujących psychicznie i do studentów krakowskich uczelni wyższych. Miejscem realizacji pierwszych 8 spotkań skierowanych do otoczenia osób chorujących psychicznie był lokal użyczany nam nieodpłatnie przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej przy ul Bałuckiego 6, natomiast kolejne 6 spotkań skierowanych do studentów krakowskich uczelni wyższych odbywało się na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

 

Projekt „Akademia Liderów Cogito”

Projekt zakładał spotkania członków Akademii Liderów Cogito oraz szkolenia: „Przekazywanie wiedzy z pierwszej ręki”.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i był realizowany w okresie od 18 kwietnia 2018 do 31.12.2018 roku.

Spotkania Akademii Liderów czyli ruchu skupiającego najbardziej zaangażowanych działaczy organizacji pacjenckich z różnych rejonów Polski odbyły się w następujących terminach:

1) 20-22.04.2018

2) 31.08-2.09.2018

3) 16-18.11.2018

 

 

 

Projekt „Akademia Liderów Cogito –

wzrost zaangażowania społecznego na rzecz osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej”

Projekt zakładał wzrost zaangażowania obywatelskiego osób chorujących psychicznie w działania na rzecz środowiska osób chorujących oraz podjęcie współpracy wśród tych, którzy już się angażują, a także wzrost świadomości i wiedzy na temat rzeczywistych potrzeb tej grupy, ich praw, obowiązków i możliwości wśród osób z otoczenia chorujących psychicznie, wśród studentów -osób w przyszłości zawodowo związanych z psychiatrią.

Aby zrealizować ten cel podjęte zostały następujące działania: 

a) organizacja i przeprowadzenie w ramach Akademii Liderów Cogito czterech trzydniowych szkoleń dla lokalnych liderów działających na rzecz środowiska osób chorujących psychicznie z całej Polski

b) stworzenie Platformy Internetowej

c) cykl 6 szkoleń pn. „Pomóc osobie chorującej psychicznie” skierowanych do otoczenia osób chorujących psychicznie

d) cykl 12 seminariów: „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej” skierowanych do studentów –osób, które w przyszłości będą zawodowo pracować z osobami chorującymi psychicznie.

Projekt był realizowany w Krakowie w okresie od 1 lutego 2017 do 21 grudnia 2017. Wszystkie założenia projektowe zostały osiągnięte.

 

 

 

Projekt „Grupa Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Projekt był realizowany w terminie od 01.05.2016 do 30.11.2016 i obejmował następujące działania: zawiązanie Grupy Wsparcia i spotkania Grupy Wsparcia stacjonarne w siedzibie Stowarzyszenia (18 spotkań) a także wyjścia do kawiarni lub herbaciarni (6 spotkań). W projekcie wzięło udział 15 osób. Kwota dofinansowania wyniosła 3935 zł, a projekt był finansowany przez Gminę Miasta Kraków.

 

 

 

 

     Przedstawiamy sprawozdanie końcowe z projektu Ekspert Cogito

załącznik PDF


baner_grant_2014.png

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

 

 

 

 

 

     Zamieszczamy sprawozdanie końcowe z grantu: "Przeciw wykluczeniu społecznemu osób chorujących psychicznie"

 załącznik PDF

baner_grant_2014.png

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

 

 

 


     Poniżej przedstawiamy zrealizowane, sprawozdane i rozliczone dotychczas przez Stowarzyszenie "Otwórzcie Drzwi" projekty grantowe:  załącznik PDF

 

 

 

 

Spotkanie grantowe w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Olszańskiej w Krakowie

 

15 czerwca 2015r. w Środowiskowym Domu Samopomocy na ul. Olszańskiej w Krakowie, odbyło się ostatnie z 10 spotkań realizowanych w ramach projektu ,,Przeciw wykluczeniu  społecznemu osób chorujących psychicznie’’. Wnętrze ośrodka jest miłym zaskoczeniem dla kogoś, kto po raz pierwszy przekroczył jego progi. Świeżo oddany lokal łączy nowoczesność z funkcjonalnością i jest częścią powstającego tutaj Centrum Psychiatrii Środowiskowej.
Agnieszka, Barbara jako edukatorzy i Anna jako moderator a także Katarzyna Ostalecka jako terapeuta , przeprowadziły badanie fokusowe skoncentrowane na potrzebach osób chorujących psychicznie. Siedemnastoosobowa grupa wypracowała długą listę oczekiwań, które przyporządkowaliśmy do wyłonionych obszarów.
Uczestniczy mówili o różnych problemach z jakimi się borykają: dyskryminacji i stygmatyzacji  osób chorujących psychicznie, niskich świadczeniach, niedostatecznej ilość miejsc pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób chorujących psychicznie, zależności od rodziny, bliskich.
Nie wszystkich udało się zaktywizować, ale wywiad był dynamiczny i założony cel zrealizowano. Uczestnicy wyrazili zgodę na nagrywanie i zrobienie zdjęć. W zajęciach uczestniczył młody kapłan, który odbywał tutaj staż w ramach studiów psychologicznych
W drugiej części Agnieszka Klęsk dała świadectwo swojego chorowania i wychodzenia z choroby ze szczególnym naciskiem na to co pomogło jej wstać po „upadku”. Grupa słuchała, od czasu do czasu zadawała pytania jak również dzieliła się podobnymi przeżyciami.  Świadectwo to nadzieja dla innych osób z zaburzeniami na lepsze jutro.

 

 

Barbara B.

Agnieszka K.

baner_grant_2014.png

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

 

 

 

 


Sprawozdanie ze spotkania fokusowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Olkuszu w dniu 28 maja 2015 roku.

 


W dniu 28 maja 2015 roku odwiedziliśmy w ramach kolejnego spotkania fokusowego Środowiskowy Dom Samopomocy w Olkuszu. Pojechaliśmy w składzie : Anna, autor grantu, Barbara, sekretarz Stowarzyszenia, Piotr, prezes i Artur, terapeuta jako osoba wspierająca.
Grupa uczestników liczyła 6 osób, w średnim wieku. Wszyscy bardzo aktywnie uczestniczyli w badaniu. Dobrze znali swoje potrzeby i konkretnie precyzowali swoje oczekiwania ze strony instytucji powołanych do opieki nad osobami po kryzysach psychicznych. Na pierwszy plan wysuwały się problemy finansowe – uczestnicy skarżyli się na niskie renty i zapomogi socjalne, w tym rzadkie zapomogi materialne. Zwracali uwagę na trudny dostęp do lekarzy specjalistów i zdawkową opiekę psychiatryczną. Z uwagi na brak funduszy ustała możliwość dowozu osób na zajęcia do ŚDS –u.
Osoby bardzo chwaliły możliwość uczestniczenia w zajęciach Domu i mówiły że pobyt tutaj jest ciekawy i obfituje w różne formy aktywności. Nie zaspokojone mają jednak potrzeby kontaktu z kulturą i rozrywką, gdyż rzadko organizowane są wyjścia na wydarzenia artystyczne. W bardzo dużym stopniu odczuwają również stygmatyzację ze strony rodzin i dalszego środowiska. Byli bardzo zainteresowani działalnością Stowarzyszenia i chcieliby stworzyć u siebie podobną strukturę aktywności.
Spotkanie przebiegało w bardzo sympatycznej, przyjaznej atmosferze i uczestnicy sprawiali wrażenie zadowolonych, że ich problemy są zauważane i stanowią przedmiot zainteresowania instytucji powołanych do pomocy w powrocie do zdrowia ludzi z problemami psychicznymi.

 

Piotr C.

 

baner_grant_2014.png

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

 

 

 

Sprawozdanie z Projektu Study Visit „Nowy Kolega” PDF

 

img_0970icon.jpg img_0986icon.jpg img_1030icon.jpg img_1032icon.jpg img_1049icon.jpg   zdjęcia w podglądzie

 

 

 

 

 

Dnia 29 kwietnia 2015r., grupa przedstawicieli Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”, w składzie Anna, Piotr, Marcin oraz terapeuta Marta Błasiak odwiedziła Tomaszkowice, w Powiecie Wielickim. Wyjazd był zorganizowany w ramach grantu „Przeciw wykluczeniu społecznemu osób chorujących psychicznie”. Spotkanie obyło się w Sali konferencyjnej miejscowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Na spotkanie przybyła grupa uczestników ŚDS wraz z psychologiem. Pierwszą część spotkania – „fokusową”, poprowadził Piotr Cebula. W ramach grupy można było wyróżnić osoby bardziej aktywne oraz takie, które prawie w ogóle się nie wypowiadały. Uczestnicy artykułowali różne potrzeby: związane z ich sytuacją zdrowotną, socjalno-bytową ale także potrzeby bardzo osobiste i intymne, takie jak potrzeba bliskiej relacji z drugą osobą. W większości potrzeby te były niezrealizowane. Cechą charakterystyczną tego spotkania było uczestnictwo Pani psycholog z ŚDS-u. Jej obecność miała z jednej strony stabilizować grupę i zapewnić jej emocjonalne bezpieczeństwo, z drugiej zaś ośmielić uczestników do wypowiadania się i w miarę potrzeby doprecyzowywać artykułowane potrzeby.
W drugiej części spotkania Marcin dał świadectwo swojego chorowania i wychodzenia z choroby – zdrowienia (recovery). Szczególny nacisk położył on na te aspekty, które pomogły mu w zdrowieniu. Reakcja grupy była żywa i emocjonalna. W ocenie zapytanych o to osób uczestniczących oraz Pani psycholog, świadectwo było poruszające i szczere. Wyjazd można ocenić jako owocny i zarazem pomocny dla uczestników ŚDS, gdyż mieli oni możliwość otwarcie porozmawiać o swoich potrzebach, także tych najbardziej osobistych oraz wysłuchali świadectwa zdrowienia, co przynajmniej niektórym z nich dało nadzieję na lepszą przyszłość.

 

 

baner_grant_2014.png

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

 

 

 

 

PROJEKT „EKSPERT COGITO”

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

 

Projekt o roboczej nazwie „Ekspert Cogito”, finansowany w ramach programu „Obywatele dla demokracji” z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, realizowany jest od lutego bieżącego roku, a zakończenie planowane jest na 31 sierpnia 2015.
Kim jest Ekspert Cogito? To osoba, która, zgodnie z założeniami naszego stowarzyszenia, dzieli się swoim doświadczeniem choroby i zdrowienia przez spotkania z różnymi grupami ludzi. Jest „ekspertem” od własnej choroby i zdrowienia. A Cogito to oczywiście Pan Cogito z wierszy Herberta, Pan, którego prześladują „potwory” przeżyć i myśli, zaplątanych czasami w kłąb bliski psychozie. Nazwa „Cogito” ma w Krakowie długą tradycję, tak nazywa się Pensjonat na Dębnikach, w którym pracują ludzie chorujący psychicznie, jest też Centrum Edukacji Cogito. Przyjęliśmy tą nazwę także aby rozróżnić ją od naszego zagranicznego odpowiednika EX-IN, czyli „Experience Involved” – zaangażowany przez doświadczenie.
Wspomniany projekt jest krokiem do uprawomocnienia naszych działań w roli edukatorów, a przede wszystkim ma prowadzić do rozwinięcia umiejętności koniecznych do pełnienia tej roli oraz nauczenia się także moderowania.
Pierwszym jego etapem były prace 4-osobowego zespołu specjalistów nad utworzeniem programu szkoleń, który byłby maksymalnie dostosowany do specyfiki pracy osób z doświadczeniem choroby psychicznej. W skład zespołu wchodzili: Krzysztof Kacuga, doświadczony trener, Dorota Kurbiel – pracownik socjalny, Anna Liberadzka – autorka projektu i Dorota Wypich – członek StOD. Ania i ja, jako dwie osoby z doświadczeniem choroby psychicznej, miałyśmy wnosić własne spostrzeżenia co do programu szkoleń Eksperta Cogito.
Drugi etap to dwukrotne konsultacje społeczne powstałego programu szkoleń. Trzecim etapem będzie przeprowadzenie według tego programu zajęć w trzech sesjach: w maju, czerwcu i lipcu. Zajęcia te prowadzone będą przez profesjonalnych trenerów (po raz pierwszy w StOD- do tej pory szkoliliśmy się sami) – Krzysztofa Kacugę i Damiana Hamerlę ze Świętochłowic, posiadających doświadczenie ponad 14 tysięcy godzin przeprowadzonych szkoleń w Polsce, Litwie, Mołdawii, Rosji i na Ukrainie. Tych trenerów poznała Ania Liberadzka na jednym z kursów i zaprosiła ich do pracy z nami. Są świetni – otwarci na ludzi, sympatyczni, pełni ciepła i empatii.
Konsultacje społeczne odbyły się w Pensjonacie U Pana Cogito 25 marca i 9 kwietnia. W pierwszych brali udział głównie uczestnicy ze Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Czarnowiejskiej. Były to osoby niezwiązane z pracą edukatora i moderatora, chociaż wiele z nich brało udział kiedyś (często jednokrotnie, np. w szpitalu) w wykładach dla studentów medycyny.
Spotkania trwały dwie godziny lekcyjne, z przerwą kawową. Na wstępie była wypełniana ankieta badająca poziom pewności siebie w relacjach z innymi ludźmi, wypowiedziach, poczuciu własnej wartości. Ta sama ankieta była rozdawana pod koniec konsultacji, żeby sprawdzić czy coś może zmienić się w samookreśleniu siebie pod wpływem takich zajęć. Były niewielkie wahania w liczbie punktów przypadających na każdą odpowiedź, czyli pewność siebie wzrosła średnio o 1 – 2 punkty.
Następnie Krzysztof Kacuga przedstawił program zajęć, a wygląda on tak:
Część I: 4-6 maja:
Sesja 1 i 2: Budowanie gotowości do pracy. Definiowanie edukacji oraz ról i zadań edukatorki/a – moderatorki/a.
Sesja 3 i 4: Przygotowanie i realizacja kontaktu z partnerem/zlecającym (instytucją, osobą/ami).
Sesja 5: Przygotowanie organizacyjne do realizacji zadania/zlecenia.
Sesja 6: Planowanie zajęć, program, ustalenia między moderatorem i edukatorem/ami dot. przebiegu.
Sesja 7: Pierwsze kroki w instytucji. Przygotowanie sali.
Sesja 8: Predyspozycje, umiejętności do pełnienia funkcji moderatora i edukatora.
Sesja 9: Nadawanie i odbiór komunikatów.
Sesja 10: Dobór formy i treści w zależności od potrzeb i możliwości grupy.
Sesja 11: Role: edukator, moderator. Relacja z uczestnikami.
Sesja 12: Trudne sytuacje i zapobieganie im.
Część II: 1-2 czerwca
Sesje 1-8: Autoprezentacja – praca z kamerą. Doskonalenie umiejętności wystąpień publicznych.
Część III: 6-7 lipca
Sesja 1-8: Trening umiejętności edukatorskich i moderatorskich.
Po zapoznaniu się z programem uczestnicy wypełniali ankietę z pytaniami dotyczącymi tegoż programu. Na pierwszym spotkaniu na pytanie: „Czego Twoim zdaniem brakuje w programie? Jakie umiejętności powinny być jeszcze rozwijane?” jedna osoba odpowiedziała: „Dla osób początkujących w edukacji powinny być zajęcia wzmacniające ich zdrowie psychiczne i wiarę w siebie...” Była też uwaga, że w programie powinny być rozbudowane sesje „o sobie i radzeniu sobie w życiu”. To świadczy o potrzebie wsparcia w rozpoczęciu takiej działalności. Jako osoba od paru lat „edukująca” mogę powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak rutyna, każde spotkanie z ludźmi jest głęboko przeżywane i potrzebne są informacje zwrotne, a często ich brakuje. Według jednego z uczestników w programie brakowało „możliwości rozmów o chorobie”. To też jest ważne, ale takie rozmowy prowadzimy głównie z terapeutą.
Podczas konsultacji było też miejsce na dyskusję o programie szkoleń. Ludzie zgłaszali propozycje, by poświęcić „większą ilość czasu na rozwój osobisty” oraz na „zagadnienie asertywności”, a także „by brać pod uwagę stan zdrowotny danego edukatora (jeśli jest w emisji choroby lub gorszym stanie nie powinien uczyć)”. Była też uwaga o przyjęciu do projektu większej ilości osób – projekt przewiduje szkolenie dziesięciu osób.
Na drugie konsultacje przyszli uczestnicy z Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Miodowej, przybyła też większość członków naszego stowarzyszenia. Program był identyczny.
W odpowiedzi na pytania dotyczące przedstawionej propozycji zajęć parę osób uważało, że bardzo ważna jest autoprezentacja i „trening asertywności”. Podkreślano też wagę relacji z grupą słuchaczy, umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, współpracy edukatora i moderatora. Dwie osoby uważały jednak, że sesja poświęcona autoprezentacji jest zbyt długa. Jedna z nich napisała: „Autoprezentacja jest sposobem na nabycie rutyny i przyjęcia przez edukatora faktu, że gra ciała, gestykulacja i poza są ważniejsze niż treści przekazywane. Ujęcie tego tematu w jedną sesję jest przesadą”.
W dyskusji o proponowanych zajęciach zwrócono uwagę na „elastyczność podczas edukacji”, ponieważ spotykamy się z różnymi grupami odbiorców. Dwie osoby uważały, że ważny jest „prosty, zrozumiały język”. Podkreślono też, że edukacja powinna być dialogiem, a nie monologiem, ważne jest też dawanie nadziei, panowanie „nad emocjami w grupie”, „zgrany zespół – gdy jedna osoba się zatrzyma, to ktoś pomoże, dopowie, przejmie prowadzenie”. Wspomniano też, że powinna panować „życzliwość, nie rywalizacja w zespole”.
W rezultacie konsultacji jedna osoba spoza stowarzyszenia zgłosiła zainteresowanie zajęciami i została przyjęta do grona uczestników.
Nasi trenerzy po raz pierwszy prowadzą zajęcia dla osób chorujących psychicznie. Trzeba przyznać, że przygotowali się solidnie, jeden z nich był nawet na wykładzie dla studentów medycyny, w którym współuczestniczyliśmy. Uzyskał nieco wiadomości w dziedzinie psychiatrii i mógł zapoznać się z naszą rolą edukatorów. Stwierdził, że było to dla niego bardzo cenne. A dla nas cenna będzie praca z doświadczonymi, a ponadto otwartymi i ciepłymi trenerami. Ważne jest też, że zajęcia będą polegały głównie na naszej pracy i ćwiczeniach.

 

Opracowała Dorota D.-W.

 

baner_grant_2014.png

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

 

 

 

 

W dniu 24 marca 2015 grupa członków naszego Stowarzyszenia: Anna, Wojtek i ja Piotr oraz terapeutka Marta Błasiak odwiedziliśmy pięknie położoną w górach miejscowość Piwniczna. Celem wyjazdu była realizacja badania fokusowego w ramach grantu o tematyce: „Przeciw wykluczeniu społecznemu osób chorujących psychicznie”. Miejscem zebrania była sala w Powiatowym Ośrodku Pomocy Społecznej. Z tego powodu przybyły osoby o różnej specyfice niepełnosprawności., które korzystają przede wszystkim ze wsparcia materialnego Ośrodka.
W pierwszej części udało mi się wyłowić osoby z problemami psychicznymi. W ich relacjach dominowało uczucie braku wsparcia w chorobie ze strony psychiatrów, psychologów czy choćby grup wsparcia takich jak nasze Stowarzyszenie. Gabinety lekarskie są dość oddalone od miejscowości i trudno dostępne. Osoby chore czują się osamotnione i bezradne. Terminy terapeutyczne są w dużej mierze pozajmowane przez pacjentów z uzależnieniem alkoholowym. Taka sytuacja istnieje wszędzie na prowincji i są duże bariery żeby ją zmienić. Osoby z tej grupy chętnie zabrały nasze czasopisma „Dla Nas”, „ Rodziny” i widać było duże zainteresowanie problemami jakie wspólnie odkrywaliśmy. Podobnie było w drugiej części, w której Wojtek Pietrzyk i ja opisywaliśmy nasze przeżycia w chorobie i późniejsze sposoby zdrowienia. Tą część moderowała Anna Liberadzka. Osoby z inną niż psychiatryczną niesprawnością, skarżyły się przede wszystkim na niedostateczną pomoc materialna ze strony Państwa.

 

Piotr C.

piwniczna_1_mini.jpg   piwniczna_2_mini.jpg zdjęcia w podglądzie

baner_grant_2014.png

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

 

 

 

 

 

W ramach grantu „Przeciw wykluczeniu społecznemu osób chorujących psychicznie” dnia 10 marca 2015 grupa przedstawicieli Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” w składzie: Anna, Wojciech, Jacek oraz opiekun-terapeuta Gerard Banach byliśmy w Gorlicach w Dziennym Ośrodku Wsparcia.Grupa fokusowa, która była prowadzona przez Jacka Nowaka była dosyć duża, około 35 osób. Mieliśmy możliwość nagrywania i robienia zdjęć, grupa była otwarta na sugestie i zasady przeprowadzenia badania. Podczas badania fokusowego grupa była aktywna, w sytuacjach niejasno przedstawionych potrzeb prowadzący miał wsparcie przez moderatora Annę Liberadzką. Grupa pracowała w sposób uporządkowany, czasami komentarze w grupie precyzowały i uzupełniały „źle” zdefiniowane potrzeby. Po owocnej i wyczerpującej pracy mieliśmy przerwę – grupa badawcza stwierdziła trudność w definiowaniu dalszych potrzeb.

W drugiej części – edukacyjnej – Wojciech Pietrzyk przedstawił historię swojego chorowania i wychodzenia z choroby, mówiliśmy o sposobach radzenia sobie w sytuacjach kryzysu psychicznego i czynnikach wspierających. Grupa słuchała z zainteresowaniem i uwagą. Po zakończeniu tej części szkolenia grupa podziękowała oklaskami. Szkolenie uważam za udane i owocne.

 

Jacek N.

gorlice_1_mini.jpg   gorlice_2_mini.jpg   gorlice_3_mini.jpg  zdjęcia w podglądzie

 

baner_grant_2014.png

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

 

 

 

 

W dniu 19 lutego 2015 razem z Barbarą i Anną oraz terapeutką Martą Błasiak odwiedziliśmy Dom Pomocy Społecznej w Płazie. Było to kolejne spotkanie w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie grantu o tematyce „Przeciw wykluczeniu społecznemu osób chorujących psychicznie”. Dom Pomocy Społecznej w Płazie jest domem stacjonarnym przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych obojga płci. Dom zapewnia całodobową opiekę, zaspokaja najbardziej podstawowe potrzeby mieszkańców takie jak miejsce do spania, pożywienie, odzież, pomoc medyczną a także poczucie bezpieczeństwa socjalnego.

W pierwszej części spotkania Barbara Banaś metodą fokusową zbierała listę potrzeb pensjonariuszy. Okazało się, że jednym z największym problemów dla podopiecznych domu jest dostęp do lekarzy innych specjalności niż psychiatra. Spowodowane jest to oddaleniem gabinetów od miejsca pobytu i kolejką oczekujących pacjentów. Zebrani zgłaszali też trudności w zakwalifikowaniu się do programu szkoleń mających na celu usamodzielnienie się pacjenta. W trakcie dyskusji zakwalifikowaliśmy wspólnie zebrane potrzeby w tematyczne grupy skierowane do systemu leczenia, do rodzin i dalszych bliskich, do urzędów państwowych, środowiska oraz osób bezpośredniej interwencji.

Po krótkiej przerwie Barbara i ja dzieliliśmy się ze słuchaczami naszymi doświadczeniami z choroby i procesu zdrowienia. Tą część moderowała Anna. Zebrani podczas całego spotkania byli aktywni i zainteresowani tematem naszego badania. Sądzę ,że warto było podjąć trud tego działania, gdyż te rozmowy dodały zebranym nadzieję na poprawę ich położenia.

Piotr C.

 

baner_grant_2014.png

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

 

 


30.01.2015 roku wspólnie z Anną, Arturem Darenem oraz Danutą odbyliśmy kolejne już spotkanie w ramach projektu „Przeciw wykluczeniu społecznemu osób chorujących psychicznie”, tym razem w ŚDS w Wieliczce. Spotkanie rozpoczęliśmy przeprowadzeniem grupy fokusowej czyli części tzw. badawczej ukierunkowanej na temat „Potrzeby osób chorujących psychicznie”. Grupa reagowała żywo na dyskusję choć nie pozwolono nam robić zdjęć. Całość jednak mogliśmy nagrywać. Dyskusja przebiegała w ramach kilku obszarów potrzeb: tych związanych z leczeniem i terapią, potrzeb kierowanych do urzędów, urzędników i polityków, do rodziny i przyjaciół, do społeczeństwa i dalszego środowiska, wreszcie do samego siebie. Po zakończeniu bardzo owocnej we wnioski części badawczej i krótkiej przerwie odbyła się moderowana przez Annę część edukacyjna, w której wspólnie z Danusią odpowiadałyśmy na pytania dotyczące naszego zdrowienia. Naszą wizytę w ŚDS w Wieliczce oceniam jako bardzo udaną.

 

wieliczka_grant_2015_.jpg

zdjęcie w podglądzie     Katarzyna L.-T.

 

 

baner_grant_2014.png

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

 

 


3 grudnia 2014r. w ramach grantu „Przeciw wykluczeniu społecznemu osób chorujących psychicznie” odbył się wyjazd do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Skale. Miało tam miejsce spotkanie z podopiecznymi warsztatów złożone z 2 części
 - badawczej
 - edukacyjnej.
W spotkaniu brało udział 8 uczestników Warsztatów oraz osoby ze Stowarzyszenia "Otwórzcie Drzwi" p. Barbara/ prowadząca część badawczą/, Monika asystent prowadzącej/psycholog p. Anna, terapeuta p. Marta Błasiak.
W części badawczej naszym zadaniem było uzyskanie informacji od grupy na temat potrzeb osób chorujących psychicznie w ich regionie.
Badani wykazali zainteresowanie tematem, grupa była bardzo dynamiczna i wygenerowała dużą ilość potrzeb mimo początkowych trudności w podjęciu dyskusji .na w/w temat.
W części edukacyjnej spotkania Panie Barbara i Monika opowiadały o swoich doświadczeniach związanych z chorobą psychiczną i jej przezwyciężaniu, po czym rozpoczęła się rozmowa z uczestnikami spotkania na ten temat.

 

Monika S.

baner_grant_2014.png

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

 

 

 

SPRAWOZDANIE ZE SZKOLENIA GRANTOWEGO 19 LISTOPADA W TUCHOWIE


Do Tuchowa przyjechaliśmy około godziny 10:00. Przyjęto nas niezwykle ciepło w nowym wyremontowanym ośrodku. Szkolenie rozpoczęliśmy od dyskusji fokusowej. Pacjenci nie czuli się zupełnie pewni siebie i w związku z tym starosta grupy terapeutycznej poprosił o wsparcie jednej z terapeutek by mogła być w grupie i ewentualnie służyć pomocą. Zanim przystąpiliśmy do szkolenia lekarz prowadzący poprosił członków StOD o skrócenie spotkania do jednej godziny każdej z części szkolenia, ze względu zdrowotnych pacjentów ośrodka.
Podczas spotkania fokusowego grupa była lekko speszona. Grupę zaczął „reprezentować” jeden z pacjentów, z czasem pozostałe osoby zaczęły się włączać i podawać swoje propozycje potrzeb osób chorujących psychicznie.
W drugiej części szkolenia czyli edukacji o „wychodzeniu” z choroby i radzenia sobie w czasie objawów psychicznych. W dużej mierze tej części szkolenia prowadziła Dorota Dużyk-Wypich.
W szkoleniu grantowym brali udział członkowie StOD Jacek, Dorota, Anna oraz terapeutka Marta Błasiak.

 

baner_grant_2014.png

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA BADAWCZO- EDUKACYJNEGO W WADOWICACH

 

30 października 2014 r. w Stowarzyszeniu  ,,Otwórzcie Drzwi’’ rozpoczęliśmy realizację badawczo- edukacyjnej części projektu ,,Przeciw wykluczeniu społecznemu osób chorujących psychicznie’’. Pojechaliśmy do Wadowic, by w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty spotkać się z grupą 17 beneficjentów, którzy zechcieli wziąć udział w wywiadzie fokusowym, zogniskowanym na potrzebach osób chorujących psychicznie, oraz w części edukacyjnej nt. ,,Moje drogi wychodzenia z choroby’’.
Barbara i Marek z naszego stowarzyszenia po przedstawieniu siebie i terapeutów Jagody Tytko oraz Marty Błasiak, poprowadzili część badawczą, podając cele projektu realizowanego w ramach Programu ,,Obywatele dla Demokracji’’ podkreślając istotną rolę i wkład osób, które przez aktywny udział w spotkaniu przyczynią się do opracowania raportu, upowszechnionego i przesłanego do instytucji państwowych i ministerstw odpowiedzialnych za funkcjonowanie opieki psychiatrycznej. Grupa była bardzo aktywna i szybko sprecyzowaliśmy wiele potrzeb dotyczących osób chorujących psychicznie w oparciu o własne doświadczenia, jak również o wiedzę zdobytą z innych źródeł. Wyodrębniliśmy sześć obszarów, do których odnosiły się potrzeby i usystematyzowaliśmy je. Potem rozmawialiśmy o tym, kto mógłby przyczynić się do tego, by wprowadzić pożądane zmiany i kto jest za to odpowiedzialny. Dyskutanci często koncentrowali się na swoim środowisku i kierowali wiele potrzeb pod adresem najbliższych urzędów, ale wyprowadzali też szereg uogólnień. W pierwszej części nie udało się wszystkich zaktywizować (duża grupa), ale zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami nikt nie wychodził i ci, którzy nie wypowiadali się, z uwagą słuchali swoich kolegów. Cztery osoby były dominujące i generowały wciąż nowe treści, tak, że czas płynął bardzo szybko, a dynamika grupy była bardzo odczuwalna i gdyby nie ograniczenia ramowe udałoby się nam jeszcze wiele wypracować. W drugiej części edukatorzy mówili o swoim kontekście choroby i sposobach radzenia sobie z nią, zdrowieniu i umacnianiu. Słuchacze włączali się w wypowiedzi i opowiadali o własnych doświadczeniach .Efektem rozmów, jak wielką rolę odgrywa wiara w Boga procesie zdrowienia, było postanowienie, że poproszą księdza o pomoc w rozeznawaniu swoich stanów duchowych i rozgraniczaniu tego, co chorobowe od tego, co jest przeżyciem religijnym. Kierowano liczne pytania do terapeutów i najwyraźniej grupa się otworzyła, bo włączyły się te osoby w rozmowy, które w pierwszej części nie zabierały głosu. Na zakończenie wypełniano ankiety, na co uczestnicy poświęcili sporo czasu, ponad wyznaczony limit.
W Wadowicach spotkaliśmy się z dużą życzliwością i gościnnością pracowników ŚDS. Częstowano nas nie tylko kawą i herbatą, ale zaproszono nas na  smaczny obiad przygotowany przez zespół  kulinarny. Zapewniliśmy się nawzajem o gotowości do dalszej współpracy i spotkaniach przy innych okazjach.

 

 

Barbara B.

baner_grant_2014.png

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

 

 

 

Zrealizowaliśmy pierwszy etap projektu: „Przeciw wykluczeniu społecznemu osób chorujących psychicznie”. W dniach 22-24 września br na sesji wyjazdowej przygotowywaliśmy się do prowadzenia w kolejnych etapach projektu spotkań badawczo-edukacyjnych, oto nasze wrażenia z wyjazdu:

 

www1mini.jpg   www2mini.jpg   www3mini.jpg   www4mini.jpg   zdjęcia w podglądzie

 

„W ramach przygotowań do realizacji projektu ,,Przeciw wykluczeniu społecznemu osób chorujących psychicznie” członkowie stowarzyszenia ,,Otwórzcie Drzwi’’ wyjechali do Szczawnicy, by w domu wypoczynkowym ,,Trzy Korony” pracować przez 3 dni nad podniesieniem swoich kwalifikacji.

Szkolenie profesjonalnie przygotowane przez psychologów mgr Annę i mgr Artura Darena było bardzo intensywne. Na początku zapoznaliśmy się z teoretycznymi podstawami pracy z grupą fokusową w oparciu o zestaw  przejrzystych materiałów, który każdy z nas otrzymał do dyspozycji, a później wspólnie pracowaliśmy nad scenariuszem nt. ,,Potrzeby osób chorujących psychicznie”. Ustaliliśmy zasady jakie będą obowiązywać podczas badania fokusowego, wyodrębniliśmy obszary, których dotyczyć będą pytania tak, by skupić się na tym co będzie najbardziej przydatne w projekcie. Kolejne sesje były zajęciami praktycznymi. Uczestnicy byli bardzo aktywni i starali się maksymalnie wykorzystać czas, by jak najwięcej się nauczyć i wykorzystać to w praktyce. Każdy mógł przećwiczyć kolejne etapy spotkania badawczego od przedstawienia się, wstępu przez dyskusję właściwą do podsumowania i  zakończenia. Nie było to łatwe. Po raz pierwszy zetknęliśmy się z pracą grupą fokusową i musieliśmy pamiętać, by nie powielać starych nawyków, lecz otworzyć się na nową formę wywiadu zogniskowanego, wykorzystującego interakcje wewnątrz grupy. W atmosferze życzliwości i zainteresowania korygowaliśmy błędy i wzmacnialiśmy się wzajemnie w tym co było pozytywne. Pod okiem naszych trenerów Ani i Artura, którzy traktowali nas  partnersko czuliśmy, że skutecznie nabywamy nowych umiejętności i temat potrzeb osób chorujących psychicznie rozpracowany jest w wielu aspektach i szczegółach. Druga część naszych potencjalnych wystąpień ,,Moje drogi wychodzenia z choroby’’ nie nastręcza już większych trudności gdyż prowadziliśmy  wiele spotkań edukacyjnych o tej tematyce.

Wieczorem integrowaliśmy się przy kawiarnianym stoliku w intrygującym ,,Kocim Zamku”, a w drugim dniu  na spacerze wdychając ,,zdrowe’’, górskie powietrze.

Uważam, że był to ważny wyjazd szkoleniowy przygotowujący nas do nowego etapu naszej działalności w Stowarzyszeniu ,,Otwórzcie Drzwi’’.”

 

Barbara B.

 

 

„Wyjazd był bardzo interesujący pod względem merytorycznym jak i rozrywkowym. Cieszę się, przede wszystkim, że miałam okazję poznać i przećwiczyć zagadnienie grup fokusowych. Pobyt miał miejsce w atrakcyjnym miejscu -Szczawnicy, w ładnej krajobrazowo miejscowości, gdzie mogliśmy podziwiać piękne widoki górskie. W wolnym od zajęć czasie organizowaliśmy wspólne wyjścia, spacery,
co było dla mnie miłym doświadczeniem. Ponadto, wyjazd ten pozwolił mi, jako nowemu członkowi Stowarzyszenia "Otwórzcie Drzwi", lepiej poznać pozostałe osoby należące do niego oraz bardziej się z nimi zintegrować.” 

 

Monika S.

 

 

„To było dla mnie nowe wyzwanie którego się bardzo obawiałem, ponieważ nie wiedziałem czy sobie poradzę.   W  pierwszym dniu szkolenia Grupy fokusowej było bardzo dużo materiałów i trzeba było dużo notować (…) W drugi dzień to jest wtorek więcej było zadań praktycznych czyli konkretnych zadań które polegały na tym że każda osoba która chciała to ćwiczyła . Ja się zdecydowałem na drugi i trzeci dzień , gdyż pierwszego dnia nie poradziłem sobie ( nie wytrzymałem tremy).  Ale drugie i trzecie wystąpienie mi się udało podszedłem bardziej na luzie.”

 

Norbert N.

 

„Zajęcia z nauki o grupach fokusowych przebiegały sprawnie. W pierwszym dniu szkolenia uczyliśmy się czym są grupy fokusowe, był to jedynie zakres teoretyczny. Pod względem teoretycznym wszystko okazało się zrozumiałe. W drugim dniu przygotowaliśmy się w zakresie praktycznym. Były pewne trudności, ale po szczegółowych korektach zrozumieliśmy charakter i znaczenie grup fokusowych, oraz jakie popełniamy najczęściej błędy. Dnia trzeciego mogliśmy przećwiczyć całość grupy fokusowej, czyli wstęp, dyskusję właściwą oraz zakończenie.

Grupa była skoncentrowana na zadaniu oraz zdyscyplinowana, jeśli chodzi o czas. Wyjazd okazał się owocny, poznaliśmy nową formę badania.

Oprócz nauki mieliśmy również wyjścia do miasta oraz spacery szlakami turystycznymi.”

Jacek N.

 

 

baner_grant_2014.png

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

 

 

 

 

Z przyjemnością informujemy, że po raz kolejny udało nam się uzyskać dofinansowanie na realizację naszych zadań zawartych w statucie.  Tym razem uzyskaliśmy dotację w wysokości 70000 PLN. W terminie od 1.09.2014 do 30.09.2015 będziemy realizować projekt zatytułowany: "Przeciw wykluczeniu społecznemu osób chorujących psychicznie". Operatorem grantu jest Fundacja im. Stefana Batorego a fundusze pochodzą od Państw – Darczyńców: Norwegii, Islandii i Lichtensteinu.
Projekt będzie stanowił wsparcie dla osób chorujących psychicznie w Małopolsce i jest odpowiedzią na problem pogłębiającego się wykluczenia społecznego tej grupy. W wyniku projektu 120 osób chorujących psychicznie a także ich otoczenie pozna strategie radzenia sobie z wykluczeniem na różnych poziomach dzięki metodzie przekazywania „wiedzy z pierwszej ręki” przez tych, którzy pokonali chorobę. Część badawcza projektu, której istotę stanowi włączenie w procesy współdecydowania adresatów projektu, doprowadzi do powstania raportu z rekomendacjami, który stanie się krokiem ku temu, by komunikować się w przestrzeni publicznej w sposób bardziej otwarty, jasno wyrażać swoje oczekiwania a dzięki temu zwiększyć adekwatność proponowanych form pomocy.
Projekt zakłada fazę przygotowania: opracowanie scenariusza spotkań i badań, cykl 10 spotkań badawczo-edukacyjnych oraz podsumowanie, stworzenie raportu wraz z rekomendacjami, które zostaną przekazane decydentom oraz upowszechnione.

Będziemy na bieżąco informować o postępach w realizacji grantu.

 

 

baner_grant_2014.png

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

 

 

 


„Wzmacnianie aktywności obywatelskiej i świadomości

w obszarze psychiatrii”.


Projekt dotyczy wzmacniania aktywności obywatelskiej oraz świadomości i wiedzy w obszarze psychiatrii.
Głównym celem projektu jest wzrost aktywności obywatelskiej osób chorujących psychicznie, wzmocnienie rzecznictwa interesów osób chorujących psychicznie w środowiskach terapeutycznych oraz wzrost świadomości i wiedzy na temat rzeczywistych potrzeb osób chorujących psychicznie, ich praw, obowiązków, możliwości wśród samych chorujących, w ich otoczeniu, oraz w środowiskach terapeutycznych.
W ramach realizowanego projektu przewidujemy następujące działania:
1. Redagowanie i wydawanie Czasopisma Dla Nas
Przeprowadzenie cyklu seminariów „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej” dla studentów kierunków społecznych i medycznych, którzy w jakikolwiek sposób wiążą swoja przyszłość zawodową z pomocą klientom psychiatrycznym i ich rodzinom. Chcemy, aby możliwie jak najwcześniej zostali oni uwrażliwieni na potrzeby tej grupy i by mogli podręcznikową wiedzę skonfrontować z doświadczeniem choroby przekazywanym przez najbardziej wiarygodnych świadków. Ważne, by wiedzieli, jakiego rodzaju pomoc, zachowania są najbardziej pożądane przez samych pacjentów, co jest ważne z ich perspektywy, jakie pacjenci mają oczekiwania i rzeczywiste potrzeby.
2. Cykl szkoleń „Pomóc osobie chorującej psychicznie” – Działanie skierowane jest do tych osób, które w związku z wykonywaną pracą zawodową stykają się na różnych płaszczyznach z zagadnieniami związanymi z dziedziną zdrowia psychicznego, ale nie mają w tej kwestii odpowiedniego wykształcenia, wiedzy, informacji, głównie z tego względu, że ich praca zakłada kontakty z przedstawicielami różnych grup i środowisk, w tym między innymi z grupą osób chorujących psychicznie.
3. Organizacja Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie: 10 X 2012r.
Celem akcji będzie zwrócenie uwagi na sytuację osób chorujących psychicznie, pogłębienie wiedzy o tej chorobie, a poprzez to poprawa funkcjonującego w społeczeństwie negatywnego wizerunku osoby chorującej psychicznie. Udział jest także deklaracją i wyrazem solidarności z wszystkimi chorującymi, daje więc otuchę i nadzieję.
4. Organizacja Forum Psychiatrii Środowiskowej, beneficjentów, Rodzin i Profesjonalistów
Zadanie Forum jest przede wszystkim stworzyć płaszczyznę i warunki do prowadzenia trialogu pomiędzy osobami chorującymi psychicznie, ich rodzinami oraz profesjonalistami. Idea Forum zakłada, by mówić o rzeczach ważnych z perspektywy tych trzech grup osób, by dzięki temu jednoczyć się w działaniach. Forum jest też okazją do oddania głosu wszystkim tym, którzy na co dzień nie mają możliwości wypowiadać się publicznie, nie ma spraw ważnych i mniej własnych, każdy zgłaszany przez uczestników Forum problem jest wart tego by się nad nim zatrzymać, by mógł wybrzmieć. Forum dzięki licznemu udziałowi specjalistów z dziedziny psychiatrii, ekspertów ds. zdrowia psychicznego przyczynia się znacząco do wzrostu poziomu wiedzy a dzięki poruszanym problemom – do wzrostu poziomu świadomości.
5. Kampania promocyjna
Zadanie ma na celu dostarczanie wiedzy, informacji, o problemach grupy ,ale także o samym realizowanym projekcie. Grupami docelowymi będą: osoby chorujące, osoby z ich otoczenia, w szczególności rodziny, grono profesjonalistów i innych osób, które na swojej drodze zawodowej stykają się z problemem choroby psychicznej a także wszystkie inne osoby, które są zainteresowane problematyką zdrowia psychicznego, którym nieobojętny jest los osób chorujących.

autor opracowania Anna L.

 

logo_fio2d.jpg

 

"Projekt współfinansowany ze środków
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO).
Tytuł projektu: Wzmacnianie aktywności obywatelskiej i świadomości
w obszarze psychiatrii"

 

 

Czasopismo "Dla Nas"

 

W ciągu roku 2011 Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” wydało 4 numery periodyku DLA NAS, Czasopisma Środowisk Działających na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie.  Są to numery 22 wydany w maju 2011, numer 23 wydany we wrześniu 2011, numer 24 wydany w listopadzie, numer 25 wydany w grudniu 2011. Częstotliwość wydawania uwarunkowana była pozyskaniem funduszy przydzielanych z wygranych grantów. W ciągu roku nastąpiła zmiana na stanowisku redaktora naczelnego. Od numeru 24 jest nim Dorota. Miejsce Rafała Perkowskiego zajął dr Łukasz Cichocki (obydwoje ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii I Opieki Środowiskowej z Krakowa). W ciągu roku znacznie poszerzył się krąg osób współpracujących z redakcją. Duży wkład w pracę redakcji włożyła z-ca redaktora Katarzyna Byra-Mucha, która była odpowiedzialna za koorydynowanie grantu. Członek Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” I jednocześnie redakcji Jacek, wykształcony operator DTP złożył wszystkie 4 numery DLA NAS, które wyszły w 2011r.

 

 

„Trzeba dać świadectwo. Zdrowienie i umacnianie osób chorujących psychicznie

w Polsce południowo-wschodniej.”

 

Pragniemy Państwa poinformować, że Stowarzyszenie "Otwórzcie Drzwi", mające siedzibę przy ul. Czarnowiejskiej 13/8, Kraków 31-126, przy współudziale Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej realizuje projekt finansowany przez Fundusz dla Organizacji Pozarządowych w ramach komponentu III „Równe szansa i integracja społeczna” zatytułowany: „Trzeba dać świadectwo. Zdrowienie i umacnianie osób chorujących psychicznie w Polsce południowo-wschodniej.”
Projekt obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym gminy z Województw: Małopolskiego, Lubelskiego, Świętokrzyskiego i Podkarpackiego. Czas realizacji projektu to: 01.01.2010 do 31.12.2010
Celem projektu jest wzmocnienie pozycji osób chorujących psychicznie poprzez promocję zdrowia psychicznego, a w szczególności idei „zdrowienia” (recovery) i „umacniania” (empowerment), prowadzące do wyrównania ich szans na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.
Pomysł projektu zrodził się w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby dotyczące sytuacji osób chorujących psychicznie w Polsce. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2009-2013 donosi o sukcesywnym wzroście od początku lat dziewięćdziesiątych zachorowalności na psychotyczne i niepsychotyczne zaburzenia psychiczne i zwraca uwagę na konieczność zmiany nastawienia do zaburzeń psychicznych tak chorych, jak i ich otoczenia.
Projekt jest skierowany do osób chorujących psychicznie, ich rodzin, profesjonalistów z nimi pracujących a także do przedstawicieli lokalnych wspólnot - księży, pracownik&oa