aktualizacja 04 luty 2019 r.


Monika Anna Syc, Dorota Dużyk-Wypich, Barbara Banaś, Jolanta Janik - Stowarzyszenie "Otwórzcie Drzwi" Kraków i Akademia Liderów -COGITO

 

Stowarzyszenie "Otwórzcie Drzwi" zrzesza w Krakowie a Akademia Liderów COGITO w całej Polsce osoby z doświadczeniem chorowania psychicznego, by wspólnie przeciwdziałać stygmatyzacji i wykluczeniu osób chorujących poprzez działalność edukacyjną, medialną i publicystyczną.

Choroba psychiczna w kontekście tragedii i śmierci. Nie można robić z osób chorujących na schizofrenię kozłów ofiarnych

 

Stanowisko osób chorujących psychicznie w sprawie doniesień medialnych

o schizofrenii zabójcy Pawła Adamowicza.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na kwestię i temat choroby psychicznej w kontekście niedawnej tragedii i śmierci prezydenta Gdańska - Pawła Adamowicza, ugodzonego nożem w czasie Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 13 stycznia 2019 roku. W mediach bardzo nośną stała się, przy okazji omawiania tego nieszczęśliwego zdarzenia, informacja, że zabójca jest chory na schizofrenię. Nie była to informacja oficjalnie potwierdzona, lecz przeciek dziennikarski; przecież najpierw człowiek ten musi zostać zbadany przez psychiatrów!. Jaki jest cel informowania opinię publiczną o podejrzewanej schizofrenii u sprawcy? Jest to wyraźne skojarzenie schizofrenii z agresją. Automatycznie, jest to nagonka na osoby chorujące psychicznie. Uważamy, że w mediach nie powinno się identyfikować choroby z zabójstwem. Pamiętajmy, że śledztwo w tej sprawie dopiero się zaczęło, a tymczasem często słyszeliśmy wyrok: "wiecie Państwo to jest schizofrenia..." Bardzo mały odsetek ludzi chorujących psychicznie popełnia przestępstwa. i to jest faktem, tego dowodzą statystyki. Czy jeśli sprawca byłby chory na serce i leczył się kardiologicznie, należałoby mówić i pisać, że ma np. ciężką wadę serca i sugerować korelację tego problemu zdrowotnego z popełnieniem zbrodni? Przecież to byłoby absurdalne. Dlaczego więc pisząc i mówiąc o zbrodni (nie tylko tej z 13 stycznia) podaje się w formie sensacji fakt chorowania na schizofrenię czy inną chorobę psychiczną?

Mamy poczucie, że wynika to z niewiedzy o objawach i leczeniu zaburzeń psychicznych, leczeniu często bardzo skutecznym, a co za tym idzie, ze stereotypów i uprzedzeń krążących wśród społeczeństwa, zatem również ludzi mediów. Przecież schizofrenia nie musi być i najczęściej nie jest przyczyną przemocy. Statystyki mówią, że spośród osób skazanych za przestępstwa, mniej niż 1% to osoby chorujące psychicznie. Widać więc wyraźnie, że większość osób chorujących psychicznie nie popełnia przestępstw! Prawda jest taka, że znacznie częściej osoby te są ofiarami przestępstw lub są autoagresywne (mają myśli i próby samobójcze). Ponadto utożsamia się z chorobą psychiczną powszechnie występujące zaburzenia w społeczeństwie (dotyczy 25% każdej populacji) a szczególnie zaburzenia osobowości, osoby psychopatyczne, a to nie jest to samo. Informacje typu "wariat z nożem" pojawiające się w doniesieniach medialnych są nie do przyjęcia i bardzo nas, osoby chorujące psychicznie, ranią i krzywdzą, gdyż generalizują i przenoszą problem przestępczy nielicznych jednostek na całą grupę osób chorujących psychicznie, zwłaszcza na schizofrenię. Osoby publiczne, w tym ludzie mediów, muszą być świadomi odpowiedzialności za swoje słowa. Aby rzetelnie informować potrzebna im jest wiedza. Nie powinni używać tematyki schizofrenii dla porażania publiczności sensacją. To tworzy, a właściwie wzmacnia, istniejący już przecież od stuleci, a coraz bardziej nieprzystający do współczesnej wiedzy, stanu i możliwości psychiatrii, negatywny i odpychający obraz osoby chorującej psychicznie. Krzywdzące jest pisanie, czy mówienie o schizofrenii sprawcy w sposób sensacyjny i jawnie sugerujący jego chorobę jako przyczynę tego mordu. Jest tak krzywdzące jak "mowa nienawiści" tak dzisiaj poważnego i bolesnego problemu w sferze więzi społecznych.

Jeszcze raz pragniemy podkreślić, że mniej niż 1% przestępców to chorujący psychicznie. Nieodpowiedzialnym jest tworzenie komunikatów w stylu "sprawca zabił i był chory", co de facto oznacza, "sprawca zabił, bo był chory". Komunikat taki dociera do mnóstwa ludzi, do szerokiej rzeszy społeczeństwa, które często ma nikłą wiedzę o chorobach psychicznych, o ich przyczynach, przebiegu, rokowaniach. W ten sposób potęgujemy tę niewiedzę, stereotypy i uprzedzenia, pogłębia się izolacja i odrzucenie osób chorujących ze społeczności. Komunikaty takie budują strach przed chorymi. Oczywiście najdotkliwiej uderza to nie tylko w osoby chorujące psychicznie (około 4% z czego 1% to osoby chorujące na schizofrenię), ale we wszystkie osoby z zaburzeniami psychicznymi a powtórzmy, że stanowią ok. 25% społeczeństwa naszego kraju. Trudniej im będzie wrócić do niego wrócić, gdyż spotkają się z jeszcze większą niechęcią części otoczenia a ludzie nie będą chcieli mieć z nimi cokolwiek do czynienia. To będzie też miała dalsze skutki. Wielu chorych może nie zgłosić się po pomoc do psychiatry, czy psychologa, ze strachu przed oceną i "etykietką" ludzi niebezpiecznych, morderczych, złych i agresywnych. Co więcej, zostanie zaniedbana pomoc psychiatryczna, która jest niezbędna w takich sytuacjach szybko, gdyż leki i psychoterapia leczą choroby psychiczne (często skuteczniej niż wiele chorób somatycznych), pacjenci wracają do sił i mogą wrócić do społeczeństwa, do rodziny, nauki, pracy i naprawdę mogą być wartościowymi i potrzebnymi ludźmi w społeczeństwie.

Proszę Państwa, sprawa jest poważna, nie można robić z osób chorujących na schizofrenię kozłów ofiarnych. Chorujący na schizofrenię to pełnoprawni obywatele, ludzie, którzy potrzebują pomocy i leczenia (jak w przypadku wszystkich chorób), by zdrowieć, wracać do sił i móc żyć pełnią życia, realizować się na różnych polach życia. My, osoby chorujące na schizofrenię potrzebujemy również otwartości, akceptacji, kontaktu i dobrych więzi z innymi ludźmi.
Nie mówmy o schizofrenii tylko w kontekście czynów kryminalnych i przemocy. Trzeba podjąć dyskusję o tym jak wygląda psychoza, jaki jest jej przebieg, przyczyny, jak można z niej zdrowieć, jak można z nią w sposób satysfakcjonujący żyć, bo można to wszystko! Nie bójcie się, nie bójmy się tego tematu w całym jego spektrum, nie tylko w incydentalnym kontekście przemocy.

aktualizacja 07 listopad 2018 r.

 

W dniach od 31 sierpnia do 2 września 2018 odbyło się spotkanie Akademii Liderów. Miejscem tej trzy-dniowej sesji był Hotel "U Pana Cogito" w Krakowie. Na to spotkanie najbardziej zaangażowanych osób ruchu pacjenckiego w Polsce przybyli działacze z Warszawy, Lublina, Wrocławia, Katowic, Krakowa. Wszystkie sesje warsztatowe prowadzili trenerzy Krzysztof Kacuga i Damian Hamerla. Tematem przewodnim naszego spotkania była tolerancja, otwartość, a z drugiej strony, również, wykluczenie i dyskryminacja. Organizatorzy i prowadzący zaangażowali nas w liczne treningi i prezentacje w tym obszarze tematycznym. Gościliśmy również prof. Andrzeja Cechnickiego oraz dr Ewę Rudzką-Jasińską, która kieruje Zespołem Leczenia Środowiskowego w Katowicach. Bardzo ważnym punktem w ostatnim dniu Akademii była prezentacja stażu Asystentów Zdrowienia, którą przedstawiły uczestniczki z Katowic, które to staż ten odbyły właśnie w wyżej wspomnianym Zespole prowadzonym przez dr Rudzką-Jasińską. Ta sesja Akademii Liderów była intensywna, pracowita, również burzliwa i dająca do myślenia. Następne spotkanie zaplanowane jest na 16-18 listopada 2018

aktualizacja 24 październik 2018 r.


Stowarzyszenie "Otwórzcie Drzwi" i Akademia Liderów Cogito na warsztatach "Diversity and Mental Illness" na Uniwersytecie w Oxfordzie, w Wielkiej Brytanii

W dniu 24 października 2018 reprezentanci naszego Stowarzyszenia i Akademii Liderów uczestniczyli w warsztatach "Diversity and Mental Illness" (Różnorodność a choroba psychiczna) na Uniwersytecie w Oxfordzie, w Wielkiej Brytanii. Na spotkaniu wystąpili głównie profesjonaliści psychiatrii, natomiast my przedstawiliśmy polski ruch beneficjentów - Akademię Liderów Cogito. Spotkanie było kameralne i odbyło się w Kolegium Św. Katarzyny. Prelegenci poruszali takie tematy, jak przykładowo, osobowość i temperament, zaburzenia odżywiania, autyzm czy depresja. Odbyła się również godzinna sesja posterów, kiedy nasza delegacja prezentowała plakat przedstawiający cele i działania Akademii Liderów, o których to kwestiach opowiadaliśmy zainteresowanym uczestnikom spotkania. Idea Akademii spotkała się z dużym uznaniem, również profesjonalistów, z którymi rozmawialiśmy na ten temat, a w rezultacie zostaliśmy zaproszeni do dołączenia do międzynarodowej platformy praktyk klinicznych opartych na wartościach w opiece psychiatrycznej i społecznej. Wyjazd był udany i owocny, bardzo podobało nam się w Oxfordzie, który w wolnym czasie zwiedzaliśmy. Podziwialiśmy stare budowle uniwersytetu, wybraliśmy się tez do sklepów na małe zakupy, do restauracji czy pubu, by odpocząć i wspólnie spędzić miło czas.

aktualizacja 22 październik 2018 r.


Małopolski Konwent Regionalny już za nami!


21 września 2018 r. odbył się Małopolski Konwent Regionalny. Wydarzenie miało miejsce w murach Centrum Obywatelskiego, w budynku Stadionu Wisły w Krakowie. Podczas spotkania odbyła się gorąca dyskusja pomiędzy środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, a przedstawicielami samorządu.

W Konwencie brała udział  przedstawicielka Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” Jolanta Janik, która poniżej przedstawia przebieg i wnioski z Konwentu na podstawie materiałów przesłanych przez organizatorów.

 Za Niezależnym Życiem

Małopolski Konwent Regionalny  był niezwykłym wydarzeniem, którego celem było wymiana myśli oraz połączenie pomysłów zarówno środowiska osób z niepełnosprawnościami, jak również przedstawicieli samorządu działających na ich rzecz. Licznie przybili goście i uczestnicy a także dobra atmosfera Centrum Obywatelskiego okazały się niezwykle sprzyjające wspólnej dyskusji nad jakością usług z obszaru Niezależnego Życia osób z niepełnosprawnościami.  

Tematem Małopolskiego Konwentu Regionalnego były wybrane obszary idei Niezależnego Życia, takie jak: usługi asystenckie, edukacja, opieka wytchnieniowa oraz mieszkalnictwo wspomagane. Wydarzenie było idealną okazją do skonfrontowania ze sobą głosów środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz przedstawicieli lokalnego samorządu. Podczas Konwentu obecni byli m.in. pełnomocnik Prezydenta ds. osób niepełnosprawnych – Bogdan Dąsal oraz dyr. Elżbieta Kois-Żurek z Urzędu Miasta Krakowa. Oboje wyrazili chęć wdrożenia przerwy wytchnieniowej, jednak zgodnie twierdzą, że konieczne jest znalezienie modelu, który będzie najbardziej właściwy dla rodziny. Inspiracją oraz pomocą ma stać się pilotażowy projekt wparcia - „Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych”, który realizuje Fundacja Hipoterapia. Obecni byli również Pani Jolanta Chrzanowska (Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej), która zgodnie stwierdziła, że Dom Pomocy Społecznej nie jest w stanie zastąpić rodziny, dlatego też przerwa wytchnieniowa jest najlepszym rozwiązaniem. Zdaniem Pani Dyrektor 50% osób z niepełnosprawnościami na co dzień przebywających w DPS ma szansę na samodzielne życie. Pan Piotr Maurek (Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej) zaprezentował projekt „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”. Odbiorcami projektu miałyby być osoby ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, a celem – rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego. Na Konwencie nie zabrakło także Pani Grażyny Tajs – Zielińskiej (Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) oraz Pani Karoliny Wróblewskiej, reprezentującej Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W wydarzeniu wzięli udział także osoby reprezentujące wiele licznych organizacji, które na co dzień działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Nie  zabrakło jednak osób prywatnych, które na co dzień mierzą się z niepełnosprawnością swoją lub swoich najbliższych. Dlatego ich głos był niezwykle ważny podczas całej dyskusji. O smaczne przekąski zadbali „U Pana Cogito Pensjonat i Restauracja”. Ogromnie pomocna okazała się także pomoc Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Górniczo-Hutniczej, którzy zadbali o tłumacza języka migowego oraz system FM (pomocny dla osób z dysfunkcją słuchu). To właśnie dzięki nim  Konwent był dostępny dla każdego, kto tylko chciał w nim uczestniczyć.

 Co przyniósł Małopolski Konwent Regionalny?

Przede wszystkim ustalono postulaty, które zostaną poruszone na IV Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami oraz skonfrontowane ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, które będą obecne podczas wydarzenia.

 1. Deregulacja zawodu asystenta osobistego – to umożliwi szersze wsparcie osób z niepełnosprawnościami.
 2. Podpisanie przez władzę aktów wykonawczych dotyczących Osób z Niepełnosprawnościami.
 3. Konieczna jest zmiana w dokumentach z „osoba niepełnosprawna” na „osoba z niepełnosprawnością”.
 4. W katalogu dotyczącym buspasów powinna pojawić się możliwość decydowania samorządom o rozwijaniu katalogu pojazdów mogących jeździć po nich.
 5. Należy wprowadzić w ustawodawstwo „mieszkań wspomaganych” wraz z współfinansowaniem
 6. Organy centralne powinny przygotować strategię deinstytucjonalizacji ”Niezależnego Życia”
 7. Ministerstwo Edukacji Narodowej powinno uregulować kwestię dojazdu Osób z Niepełnosprawnościami
 8. Monitoring świadczenia usług

 IV Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

Małopolski Konwent był pierwszym z kilkunastu takich wydarzeń, które odbędą się w kilkunastu regionach Polski. Ich zadaniem jest stworzenie okazji do lokalnego dialogu, którego rozwinięcie nastąpi podczas IV Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, będącego wydarzeniem centralnym. To już kolejna edycja tego wydarzenia, która odbędzie się w szóstą rocznicę ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami.

Jolanta Janik

aktualizacja 30 września 2018 r.


Streszczenie konferencji „Zdrowie zaczyna się w głowie”, Wieliczka, 25-27 IX.2018 r.

 

Trzydniowa konferencja zorganizowana przez Otwarty Dialog w Wieliczce zgromadziła wielu światowej sławy prelegentów, takich jak Daniel Fisher, John Jenkins czy Jaakko Seikkula.

Mottem konferencji była sentencja Henry’ego Forda – „Połączenie sił to początek. Pozostanie razem to postęp. Wspólna praca to sukces.”

Wymienione elementy – połączenie sił, wspólne działania i współpraca – przewijały się w wystąpieniach poszczególnych mówców, budując dobry grunt pod więzi pomiędzy uczestnikami konferencji.

Pierwszy dzień poświęcony był reformie polskiego systemu zdrowia psychicznego.

Uczestników powitał w ciepłych słowach Starosta Wielicki – Jacek Juszkiewicz –który również podkreślił wagę wspólnych wysiłków.

Pierwszą prelegentką była przedstawicielka Mental Health Europe – Claudia Marinetti – która przybliżyła uczestnikom wyniki badań opisanych poniżej.

Mówiła też o powolnym procesie dezinstytucjonalizacji, nieznacznej poprawie sytuacji osób chorujących, a także barierach w procesie dezinstytucjonalizacji, m.in. złej współpracy służb socjalnych i służby zdrowia.

Podkreśliła wagę osobistych świadectw osób zdrowiejących, a także przedstawiła wyzwania w przechodzeniu na opiekę środowiskową, takie jak: opór społeczeństwa, użytkowanie funduszy, szkolenie profesjonalistów, zmiana na socjalny model zdrowia psychicznego, wprowadzenie skierowań na leczenie środowiskowe, brak opcji mieszkalnych, usług wsparcia, a przede wszystkim brak słyszalnego głosu klientów.

Raport z 2012 r. o Topografii wykluczenia (po polsku) można znaleźć pod linkiem:

https://issuu.com/silvanamhe/docs/mapping_exclusion_-_poland

zaś pełny (niedawny) raport z 2017 r. –

https://mhe-sme.org/wp-content/uploads/2018/01/Mapping-and-Understanding-Exclusion-in-Europe.pdf

Kolejnym mówcą był dr. n. med.  Daniel Fisher, który ujął uczestników osobistym przemówieniem i historią swojego życia.

Główne wnioski z przemówienia D. Fishera to że zmiana musi nastąpić oddolnie i że niewielu zaledwie profesjonalistów naprawdę chce zmiany, gdyż oznaczało by to oddanie części władzy.

Kilka porad, jakie dał Daniel uczestnikom opierało się na prostych życiowych zasadach, m.in.:

 1. Jeśli jesteś z kimś, komunikuj się (zwłaszcza jeśli dotyczy to pary mężczyzna-kobieta).
 2. W pierwszej kolejności dziel się uczuciami.
 3. Bądź z (drugą) osobą, zamiast ją naprawiać.

Prelegent mówił też o treningu znalezienia własnego głosu, który prowadzone są w kierowanym przez niego National Empowerment Center.

Po lunchu mównicę objął Profesor Jacek Wciórka, który przedstawił pożądany model opieki psychiatrycznej w Polsce z przejściem od azylu do wspólnoty, wymieniając rodzaje pomocy i jej kontekst, interesariuszy zmiany a także podkreślając wagę wartości u podwalin zmiany systemu psychiatrycznego i zmiany myślenia wśród społeczeństwa na temat osób chorujących psychicznie.

To samo uczynił następny po nim prelegent – Minister Marek Balicki, który skupił się na pilotażu Reformy. Prelegent mówił o strukturze kosztów NFZ, o obydwu edycjach NPOZP – pierwszej, która nie powiodła się i drugiej – obecnej, z jej celami, a także omawiał rozmieszczenie i działanie Centrów Zdrowia Psychicznego.

O wyzwaniach reformy w praktyce mówił Docent Maciej Pilecki,

zaś o dobrych praktykach reformy w Polsce – dyrektor szpitala Babińskiego Stanisław Kracik, który przedstawiał alternatywny scenariusz do opieki środowiskowej, uwzględniający istnienie dużych szpitali.

Pan Mariusz Panek z Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” opowiedział o partnerskim modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego,

zaś pierwszy dzień konferencji mocnym akcentem zakończył Mateusz Biernat, który porwał uczestników swoim przemówieniem i postawą osoby, która pokonała liczne diagnozy.

Na zwieńczenie dnia, począwszy od godziny 20-tej odbył się bankiet dla uczestników konferencji.

 

Drugi dzień Konferencji "Zdrowie zaczyna się głowie", w środę 26 września 2018r., zatytułowany był: "Empowerment i edukacja jako innowacyjne działania w systemie zdrowia psychicznego". Obrady otworzyła Pani Regina Bisikiewicz - Prezes Polskiego Instytutu Otwartego Dialogu krótkim podsumowaniem wrażeń dnia poprzedniego, a następnie zaprosiła Aleksandrę Orzechowską i Mateusza Biernata do zaprezentowania tematu: "Empowerment College - innowacyjne działania w kontekście psychiatrii środowiskowej, idea i cele międzynarodowego projektu. Prelegenci opowiedzieli o tym międzynarodowym projekcie, do którego Otwarty Dialog został zaproszony w 2017r., a w którym pracują jeszcze organizacje z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii, Bułgarii i Włoch. Celem projektu jest opracowanie systemu , który będzie wzmacniał osoby doświadczone kryzysami psychotycznymi oraz tych, którzy te osoby wspierają, aby mogły one rozwijać swój potencjał i włączać się w życie społeczno-polityczne. W ramach takich college'ów  tworzone są zajęcia edukacyjne dla osób chorujących psychicznie, w których również mogą brać udział osoby zdrowe. Eksperci przez doświadczenie będą dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z osobami chorującymi i zdrowymi, aby umacniać tych pierwszych i tym samym przyczyniać się do nawiązania porozumienia obu grup. To wzmacnianie osób chorujących poprzez edukację i szansa dla tych, którzy wypadli z możliwości uczestnictwa w procesach edukacyjnych lub mają z tym trudności. Projekt finansowany jest z unijnego programu edukacyjnego Erasmus+ na lata 2014-2020.

W kolejnej sesji: "Jak poprzez edukację wzmocnić głos ludzi doświadczonych - na przykładzie National Empowerment Center" - dr Daniel Fisher ze Stanów Zjednoczonych przekonywał o konieczności rzetelnej rozmowy i dialogu w społeczeństwie na temat problemów zdrowia psychicznego przy aktywnym udziale osób chorujących, których głos powinien docierać do szerokich grup, w tym polityków i decydentów. National Empowerment Center w USA, w którym pracuje dr Daniel Fisher, skupia osoby pragnące przemienić system opieki psychiatrycznej na taki, który jest bardziej skoncentrowany na zdrowiu i sytuacji beneficjentów i ich rodzin czyli stworzyć nowy paradygmat w psychiatrii - skupiony nie tylko na patologii lecz traktujący chorujących holistycznie. National Empowerment Center realizuje te cele poprzez prowadzenie telefonu informacyjnego, bazy organizacji pacjenckich w USA, publikacje i uczestnictwo w mediach oraz konferencjach, uczestnictwo w kręgach decyzyjno-politycznych, prowadzenie badań nad zdrowieniem, tworzenie programów edukacyjnych i samopomoc. Dr Fisher podkreślał również kluczową rolę relacji  międzyludzkich w zdrowiu.

Po przerwie przedstawiona została "Rola Asystenta Zdrowienia w procesie profilaktyki i wsparcia osób zagrożonych kryzysem psychicznym". Pełnomocnik Rektora ds.
Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - dr Małgorzata Trojańska podkreśliła pragnienie i gotowość zespołu do wspierania studentów chorujących psychicznie w tym, aby mogli, mimo problemów zdrowotnych, powrócić na uczelnię, na przykład po hospitalizacji, poradzić sobie z nauką i ukończyć studia. Gdy Prelegentka stanęła przed decyzją o zatrudnieniu w swoim zespole Asystenta Zdrowienia, który pracowałby ze studentami przeżywającymi takie problemy, trochę obawiała się, czy taki projekt się powiedzie lecz zatrudnienie w charakterze Asystenta Pani Ewy Kubis dowiodło słuszności tej decyzji, gdyż Pani Ewa świetnie sprawdza się w tej roli. Następnie głos zabrała Ewa Kubis przedstawiając charakter swojej pracy na uczelni jako Asystentki Zdrowienia i tego, jak pracuje i pomaga studentom chorującym psychicznie bazując na swoim własnym doświadczeniu kryzysu. W kolejnej sesji wystąpiła Pani Sonia Kaczmarczyk z Fundacji Leonardo w Krakowie, która krótko przedstawiła kurs Asystenta Zdrowienia, prowadzony przez Fundację, a następnie jego uczestniczka i absolwentka - Martyna Pawelec podzieliła się swoimi doświadczeniami z uczestnictwa w kursie, w stażu, który odbyła po jego zakończeniu w Zespole Leczenia Środowiskowego w Katowicach oraz poinformowała nas o tym , że niedawno została zatrudniona jako Asystentka Zdrowienia w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Wieliczce. W następnej części, na temat praktyki Asystenta oraz własnych doświadczeniach chorowania i drodze ku zdrowiu, która doprowadziła między innymi do odbycia stażu, czy podjęcia zatrudnienia jako  Asystent rozmawiali Asystenci z różnych części kraju: Marcin Laszczak, Klaudia Bułka, Sylwia Menswelt, Justyna Rzepecka, Krzysztof Henczak, Piotr Źrebiec i Anna Olearczuk.  Na zakończenie drugiego dnia Konferencji wystąpił Mateusz Biernat w temacie: "Miejsce Asystenta Zdrowienia w Empowerment College".

 

Trzeci dzień otwarł wykład Profesora Jaakko Seikkuli. Wykład zatytułowany był „Otwarty Dialog zwiększa zasoby klientów i ich rodzin – rezultaty są widoczne po 20 latach”.

Po nim nastąpiło wystąpienie Izabeli Ciuńczyk wraz z zespołem, którzy omawiali Środowiskowe Centra Zdrowia i fundamenty ich budowy w nurcie Otwartego Dialogu.

Po nich, Cezary Źechowski mówił o tym, jak wdrażać elementy Otwartego Dialogu do swojej pracy.

W połowie dnia uczestnicy konferencji mogli wysłuchać wystąpienia na temat praktycznej strony Otwartego Dialogu na przykładzie rodziny Adama Biernata z Gliwic. Udział wzięli: Urszula Biernat, Aleksandra Laber i Mateusz Biernat.

Po lunchu odbyły się Warsztaty Otwartego Dialogu wg tematów zgłoszonych przez uczestników

konferencji. Prof. Jaakko Seikkula poprowadził warsztat “Jak rozwijać nasze umiejętności dialogu, aby zmobilizować zasoby klientów i rodzin”

Przed podsumowaniem dnia odbyły się relacje grup warsztatowych na forum, po czym o godzinie 16.00 nastąpiło zakończenie konferencji.

 

aktualizacja 19 września 2018 r.


W dniu 13 maja 2018 r. pojechałem na szkolenie dla studentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach.

Tematem szkolenia miało być moje radzenie sobie z wieloletnią chorobą psychiczną i zdrowieniem z niej.

W trakcie spotkania, które trwało około półtorej godziny (na sali  było obecnych około 20 studentów) mówiłem nie tylko o objawach chorobowych, które towarzyszyły mi przez wiele lat, ale przede wszystkim o tym, co mi szczególnie pomaga w wychodzeniu z choroby.

Podkreśliłem rolę Warsztatów Terapii Zajęciowej a głównie wkład w moje zdrowienie naszego terapeuty z pracowni stolarskiej, do której uczęszczam. Potrafi on dotrzeć ze swoimi pomysłami nie tylko do mnie, ale też do innych uczestników.

Mówiłem także o swojej już ponad 18 letniej grze w Teatrze „Psyche” oraz o roli sportu w dążeniu do zdrowia (gram raz w tygodniu w piłkę nożną z kolegami z pracowni).

Chcę podkreślić, że prowadząca (moderująca) spotkanie Pani psycholog Marta Staszkiewicz zadawała mi dodatkowe pytania, które pomagały mi w przypominaniu sobie o  różnych wydarzeniach i faktach z życia, których nie byłem do końca świadomy.

Studenci byli do mnie dobrze nastawieni, słuchali uważnie co mam do powiedzenia i zadali mi kilkanaście pytań.

Gdy wracałem autobusem do Krakowa czułem się szczęśliwy i miałem wrażenie, że powiedziałem na spotkaniu to co  chciałem i co było potrzebne studentom. Oby więcej  takich spotkań!

Andrzej Bienias

aktualizacja 30 maj 2018 r.

 

W dniu 27 maja 2018r. Monika i Michał prowadzili szkolenie na temat zdrowia psychicznego na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Zaprosiła nas Pani wykładowczyni psycholog, a słuchali studenci kierunku psychologii. Michał opowiedział o swoich doświadczeniach schizofrenii i swoich refleksjach o trzech etapach w jego chorowaniu/zdrowieniu tj: zaprzeczaniu problemom i niechęci do leczenia, przyjęciu do wiadomości i zaakceptowaniu tego stanu oraz podjęciu współpracy ze specjalistami, własnej pracy na rzecz zdrowienia. Monika przedstawiła czym jest Stowarzyszenie "Otwórzcie Drzwi" i jaka jest jego misja i działanie oraz mówiła również o własnym doświadczeniu choroby. Grupa studencka była liczna, zainteresowana przedstawianym tematem i zadała prowadzącym parę pytań, a po zakończeniu szkolenia podkreślili ogromną wartość takich spotkań edukacyjnych dla nich jako studentów.

Monika Anna Syc

aktualizacja 12 wrzesień 2017r.


Zbliża się Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię, dlatego chciałabym zachęcić Państwa do obejrzenia filmu krótkometrażowego "Królowa śniegu i inne historie" (reż. Monika Grzybowska)  z Magdaleną Różańską ("Dziewczyna z szafy", "Bodo", "Dawno temu na Śląsku") w roli głównej.  

Film powstał z potrzeby mówienia o problemach osób chorych psychicznie i uwrażliwiania na nie. Jego celem było pokazanie poruszającej historii, która skłoniłaby widzów do refleksji, zanim kolejnym razem przylepią chorej osobie krzywdzącą etykietkę.

Film został ciepło przyjęty na Międzynarodowym Festiwalu Integracja Ty i Ja w 2016 r. oraz podczas pokazów w całej Polsce na Małych Festiwalach Integracja Ty i Ja oraz podczas projekcji w kinach studyjnych.

 

https://www.youtube.com/watch?v=-BYxjM1PJ9Y

 

O filmie

 

30-letnia Maria choruje na schizofrenię. Choroba niszczy jej małżeństwo, a kobieta codziennie spotyka się z niezrozumieniem i wrogością ze strony innych ludzi.

Tylko 6-letnia dziewczynka poświęca jej trochę uwagi, tylko ona pozwala kobiecie pogodzić się ze stratą i żyć dalej.

 

O Reżyserze

 

Monika Grzybowska - redaktor naczelna portalu Instytut Rozwoju Kultury Alternatywnej IRKA.com.pl, przez kilkanaście lat związana z punkowo-rockową sceną muzyczną. Reżyserka i scenarzystka filmów: "Królowa śniegu i inne historie" (2016), "Mieszkanie piętro wyżej" (2016), "Pobaw się ze mną" (2015).


Eksplikacja Reżyserska

 

Film dotyka ważnego problemu społecznego jakim jest wykluczenie osób chorych psychicznie. Scenariusz traktuje o niezrozumieniu, ignorancji i wrogości wobec ludzi chorych psychicznie.

Film powstał z potrzeby mówienia o problemach osób chorych psychicznie i uwrażliwiania na nie. Chciałam zrobić film, który poruszy i skłoni widzów do refleksji, zanim kolejnym razem przylepią chorej osobie krzywdzącą etykietkę. Wolny montaż pozwala wejść widzowi w życie bohaterki i przypatrywać się mu z uwagą i mam nadzieję empatią.

 

aktualizacja 19 maja 2017 r.

 

I. Kongres Zdrowia Psychicznego, 8 maja 2017, Warszawa, PKiN

 

I Kongres Zdrowia Psychicznego w Warszawie został zorganizowany głównie dlatego, że opieka psychiatryczna w Polsce nie funkcjonuje dobrze, system ten jest przestarzały i nie odpowiada w większości na potrzeby osób chorujących psychicznie oraz dlatego, aby ogólnopolskie środowisko beneficjentów, rodzin i profesjonalistów spotkało się, wymieniło doświadczeniami, zaprezentowało się wyraźnie społeczeństwu i zaapelowało do decydentów politycznych o wolę współpracy i wsparcia w przeprowadzeniu gruntownej reformy polskiej psychiatrycznej opieki zdrowotnej, której wizję nakreśla stworzony już przed laty, lecz niestety przez lata nie realizowany, Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Stowarzyszenie "Otwórzcie Drzwi" oczywiście było tam również, a reprezentowały nas członkinie Barbara, Dorota, Katarzyna, Anna i Monika. Obrady trwały od 9 rano i zakończyły się o 18.00 Marszem o Godność spod Pałacu Kultury i Nauki do Ministerstwa Zdrowia.  W pierwszej części Kongresu, którą prowadzili profesor Andrzej Cechnicki, profesor Jacek Wciórka i dr Marek Balicki mowa była o potrzebie i kształcie reformy polskiej psychiatrii, a przemawiali w niej przedstawiciele osób z doświadczeniem kryzysu, ich rodzin i profesjonalistów. Następnie odbyły się trzy równoległe sesje tematyczne: o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży, o systemie pomocy psychiatrycznej z perspektywy potrzebujących i pomagających oraz o zdrowiu psychicznym w kontekście społeczno-kulturowym. W ostatniej wymienionej sesji tematycznej członkini naszego stowarzyszenia Dorota przedstawiła ważny raport z badania fokusowego przeprowadzonego w 2015 r. przez naszych ekspertów przez doświadczenie na temat barier w leczeniu psychiatrycznym w Małopolsce. Kongres zakończył się sformułowaniem Manifestu, który na zakończenie Marszu został wręczony Ministrowi Zdrowia. Cieszymy się z naszego udziału w Kongresie, uważamy, że było to ważne i potrzebne wydarzenie, dzięki któremu znacznie głośniej niż dotychczas wybrzmiał nasz głos - osób, które doświadczyły i doświadczają psychoz oraz tych, którzy chcą nam pomagać w ich przezwyciężaniu i powrocie do społeczeństwa. Uważamy oczywiście, że opresyjny i nieludzki system w psychiatrii powinien jak najszybciej być zastąpiony humanistycznym modelem środowiskowym. Następny II Kongres za dwa lata...

aktualizacja 23 marzec 2017 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Partnerzy, Patroni, Współpracownicy, Sympatycy, Znajomi,  Zainteresowani.....

 

Wszyscy, którym leży na sercu zmiana standardów opieki psychiatrycznej,  a także zmiana społeczna w stosunku do osób doświadczających  problemów zdrowia psychicznego.

 

Zapoznajcie się proszę z listem otwartym, który wystosowaliśmy do Pani  Premier Beaty Szydło.  Udostępniajcie go na Waszych stronach, niech odbije się echem w całym  kraju.  Już pora żebyśmy zostali usłyszani.

 

List w PDF

 

Dziękuję i pozdrawiam serdecznie

Joanna Krzyżanowska-Zbucka

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Kongresu Zdrowia Psychicznego

 

STRONY 1 « 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 » 13