aktualizacja 30 maj 2016 r.


Przy ul. Olszańskiej 5 w Krakowie miało miejsce uroczyste otwarcie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego im. Prof. Antoniego Kępińskiego  

 

https://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/cm/wydarzenie/1626

aktualizacja 17 grudnia 2015 r.


https://gallery.mailchimp.com/6f9c3e01d24c8445ba31e2e72/images/c76d3cd7-7afe-4bb5-b1f9-ed62a2cc3643.png

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie Forum Liderów ochrony Zdrowia i Polityki społecznej

„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę” PDF

Warszawa, 24-25.11.29015

aktualizacja 1 grudnia 2015 r.

 

8 październik Basia Banaś oraz doc.n.m. Andrzej Cechnicki jadą na konferencję do Katowic na Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie. Będą również Ola Kożuszek i Lila Borycka (obie z Wrocławia)

15 październik studenci medycyny Basia Banaś i Dorota Dużyk-Wypich u doc.n.m. Andrzeja Cechnickiego. 20 październik studenci medycyny Basia Banaś i Dorota Dużyk-Wypich u doc.n.m. Andrzeja Cechnickiego.

10 i 17 listopada w Cogito szkolenie CMUJ studenci medycyny z doc. dr hab. Andrzejem Cechnickim. Szkolili Dorota Dużyk-Wypich, Barbara Banaś, Elżbieta Leśniak.

12 listopada Nowy Targ Wyższa Szkoła Pielęgniarstwa. Byli tam Dorota Dużyk-Wypich, Andrzej Bienias.

19 Listopada Sikorskiego 8/3 Fizjoterapia z Wydziału Nauk o Zdrowiu doc. dr hab. Andrzej Cechnicki, szkoli Elżbieta Leśniak.

24-25 listopada Wyjazd do Warszawy na konferencję pt. Deinstytucjonalizacja - Szansą na dobrą zmianę. Jadą Anna Liberadzka, Barbara Banaś. 25 listopada prof. Jacek Wciórka przeprowadzi wywiad z osobami po kryzysie.

6 grudnia (niedziela) Barbara Banaś, Dorota Dużyk-Wypich i Ola Kożuszek będą miały spotkanie z Tygodnikiem Powszechnym pt. „Powrót do zdrowia psychicznego – od pacjenta do osoby” w Herbewie godz. 18:00.

 

 

aktualizacja 10 września 2015 r.


Basia Banaś jedzie  na posiedzenia Komisji Zdrowia w Warszawie z Agnieszką Lewonowską
Śląskie Forum Psychiatrii Środowiskowej 8 październik Katowice – wystąpienie Basi Banaś, rezerwowo pojedzie Anna Liberadzka

PNTZP 24-27 wrzesień Gdańsk, temat: Odwaga solidarności – wyzwania i szanse współczesnej psychiatrii, pojedzie Basia Banaś

data aktualizacji 20 kwietnia 2015r.

 

W dniu 15 kwietnia uczestniczyłem razem z Jackiem i Agnieszką w spotkaniu w Instytucie Psychologii przy ulicy Ingardena 6 w Krakowie.Było to spotkanie z cyklu "Porozmawiajmy o chorobie psychicznej" podczas którego opowiadaliśmy obecnym na sali studentom psychologii o obecności lęku i agresji w naszych przeżyciach w trakcie choroby oraz w czasie remisji.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego przedstawienia naszej trójki przez dwóch opiekunów grupy studentów. Po tym wstępie panowie ci zadawali nam różne pytania, na które staraliśmy się odpowiedziedź oraz czuwali nad sprawnym przebiegiem całego spotkania.

Myślę, że zarówno ja, jak i Jacek i Agnieszka mieli dużo ciekawego do powiedzenia i co najważniejsze wynikało to z naszych własnych przemyśleń i obserwacji dotychczasowego życia z chorobą psychiczną.

W naszych wspólnych doświadczeniach w przeżywaniu lęku wspólna była duża samoświadomość oraz co podkreślaiśmy, że aby znacznie zredukować lęk potrzebne jest jakieś konkretne działanie w kierunku odwrócenia uwagi od choroby. Dla nie niektórych z nas zredukowany przez szczerą rozmowę z kimś bliskim i zaufanym. Ja wspomniałem, że lęk zredukował się  u mnie dzięki temu, że mimo złego samopoczucia nie uciekałem przed trudnymi sytuacjami społecznymi, ale próbowałem stawić im czoło.

Opowaidaliśmy tez o naszym doświadczeniach w przeżytwaniu pojawiającej się agresji. Może to być agresja do samego siebie, innych osób a nawet Boga.

Bardzo ciekawa była wypowiedź Agnieszki, która mówiła o agresji jako reakcji na skrzywdzenie przez jedną z bliskich osób.

Doszliśmy też we trójekę do konkluzji, że tłumienie złości do osób, które nas skrzywdziły może narastać długo i doprowadzić do wybuchów agresji.

Studenci obecni na sali byli pod dużym wrażeniem naszych wypowiedzi. Myślę, że mogli dużo wynieść z tego półtoragodzinnego spotkania i mieć materiał do własnych przemyśleń.

Andrzej Bienias

data aktualizacji 1 październik 2012 r

 

plakat_dzien_solidarnosci_2012_kopia.jpg


pełny obraz w PDF

data aktualizacji 28 wrzesień 2012 r.


Z dniem 1 września 2012 roku rozpoczęliśmy realizację nowego projektu pt. „Realizacja samopomocowych inicjatyw, służących rozwojowi form wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym poprzez stworzenie warunków dla utworzenia Klubów Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Projekt ten jest współfinansowany przez Gminę Miejską Kraków

 

logo_umk.jpg

data aktualizacji 1 czerwca 2012 r.


Z dniem 1 czerwca 2012r. rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu pt:"Wzmacnianie aktywności obywatelskiej i świadomości w obszarze psychiatrii". Projekt ten jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Szczegóły w zakładce GRANTY

STRONY 1 « 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 » 12