aktualizacja 22 październik 2018 r.


Małopolski Konwent Regionalny już za nami!


21 września 2018 r. odbył się Małopolski Konwent Regionalny. Wydarzenie miało miejsce w murach Centrum Obywatelskiego, w budynku Stadionu Wisły w Krakowie. Podczas spotkania odbyła się gorąca dyskusja pomiędzy środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, a przedstawicielami samorządu.

W Konwencie brała udział  przedstawicielka Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” Jolanta Janik, która poniżej przedstawia przebieg i wnioski z Konwentu na podstawie materiałów przesłanych przez organizatorów.

 Za Niezależnym Życiem

Małopolski Konwent Regionalny  był niezwykłym wydarzeniem, którego celem było wymiana myśli oraz połączenie pomysłów zarówno środowiska osób z niepełnosprawnościami, jak również przedstawicieli samorządu działających na ich rzecz. Licznie przybili goście i uczestnicy a także dobra atmosfera Centrum Obywatelskiego okazały się niezwykle sprzyjające wspólnej dyskusji nad jakością usług z obszaru Niezależnego Życia osób z niepełnosprawnościami.  

Tematem Małopolskiego Konwentu Regionalnego były wybrane obszary idei Niezależnego Życia, takie jak: usługi asystenckie, edukacja, opieka wytchnieniowa oraz mieszkalnictwo wspomagane. Wydarzenie było idealną okazją do skonfrontowania ze sobą głosów środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz przedstawicieli lokalnego samorządu. Podczas Konwentu obecni byli m.in. pełnomocnik Prezydenta ds. osób niepełnosprawnych – Bogdan Dąsal oraz dyr. Elżbieta Kois-Żurek z Urzędu Miasta Krakowa. Oboje wyrazili chęć wdrożenia przerwy wytchnieniowej, jednak zgodnie twierdzą, że konieczne jest znalezienie modelu, który będzie najbardziej właściwy dla rodziny. Inspiracją oraz pomocą ma stać się pilotażowy projekt wparcia - „Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych”, który realizuje Fundacja Hipoterapia. Obecni byli również Pani Jolanta Chrzanowska (Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej), która zgodnie stwierdziła, że Dom Pomocy Społecznej nie jest w stanie zastąpić rodziny, dlatego też przerwa wytchnieniowa jest najlepszym rozwiązaniem. Zdaniem Pani Dyrektor 50% osób z niepełnosprawnościami na co dzień przebywających w DPS ma szansę na samodzielne życie. Pan Piotr Maurek (Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej) zaprezentował projekt „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”. Odbiorcami projektu miałyby być osoby ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, a celem – rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego. Na Konwencie nie zabrakło także Pani Grażyny Tajs – Zielińskiej (Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) oraz Pani Karoliny Wróblewskiej, reprezentującej Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W wydarzeniu wzięli udział także osoby reprezentujące wiele licznych organizacji, które na co dzień działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Nie  zabrakło jednak osób prywatnych, które na co dzień mierzą się z niepełnosprawnością swoją lub swoich najbliższych. Dlatego ich głos był niezwykle ważny podczas całej dyskusji. O smaczne przekąski zadbali „U Pana Cogito Pensjonat i Restauracja”. Ogromnie pomocna okazała się także pomoc Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Górniczo-Hutniczej, którzy zadbali o tłumacza języka migowego oraz system FM (pomocny dla osób z dysfunkcją słuchu). To właśnie dzięki nim  Konwent był dostępny dla każdego, kto tylko chciał w nim uczestniczyć.

 Co przyniósł Małopolski Konwent Regionalny?

Przede wszystkim ustalono postulaty, które zostaną poruszone na IV Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami oraz skonfrontowane ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, które będą obecne podczas wydarzenia.

 1. Deregulacja zawodu asystenta osobistego – to umożliwi szersze wsparcie osób z niepełnosprawnościami.
 2. Podpisanie przez władzę aktów wykonawczych dotyczących Osób z Niepełnosprawnościami.
 3. Konieczna jest zmiana w dokumentach z „osoba niepełnosprawna” na „osoba z niepełnosprawnością”.
 4. W katalogu dotyczącym buspasów powinna pojawić się możliwość decydowania samorządom o rozwijaniu katalogu pojazdów mogących jeździć po nich.
 5. Należy wprowadzić w ustawodawstwo „mieszkań wspomaganych” wraz z współfinansowaniem
 6. Organy centralne powinny przygotować strategię deinstytucjonalizacji ”Niezależnego Życia”
 7. Ministerstwo Edukacji Narodowej powinno uregulować kwestię dojazdu Osób z Niepełnosprawnościami
 8. Monitoring świadczenia usług

 IV Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

Małopolski Konwent był pierwszym z kilkunastu takich wydarzeń, które odbędą się w kilkunastu regionach Polski. Ich zadaniem jest stworzenie okazji do lokalnego dialogu, którego rozwinięcie nastąpi podczas IV Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, będącego wydarzeniem centralnym. To już kolejna edycja tego wydarzenia, która odbędzie się w szóstą rocznicę ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami.

Jolanta Janik

aktualizacja 30 września 2018 r.


Streszczenie konferencji „Zdrowie zaczyna się w głowie”, Wieliczka, 25-27 IX.2018 r.

 

Trzydniowa konferencja zorganizowana przez Otwarty Dialog w Wieliczce zgromadziła wielu światowej sławy prelegentów, takich jak Daniel Fisher, John Jenkins czy Jaakko Seikkula.

Mottem konferencji była sentencja Henry’ego Forda – „Połączenie sił to początek. Pozostanie razem to postęp. Wspólna praca to sukces.”

Wymienione elementy – połączenie sił, wspólne działania i współpraca – przewijały się w wystąpieniach poszczególnych mówców, budując dobry grunt pod więzi pomiędzy uczestnikami konferencji.

Pierwszy dzień poświęcony był reformie polskiego systemu zdrowia psychicznego.

Uczestników powitał w ciepłych słowach Starosta Wielicki – Jacek Juszkiewicz –który również podkreślił wagę wspólnych wysiłków.

Pierwszą prelegentką była przedstawicielka Mental Health Europe – Claudia Marinetti – która przybliżyła uczestnikom wyniki badań opisanych poniżej.

Mówiła też o powolnym procesie dezinstytucjonalizacji, nieznacznej poprawie sytuacji osób chorujących, a także barierach w procesie dezinstytucjonalizacji, m.in. złej współpracy służb socjalnych i służby zdrowia.

Podkreśliła wagę osobistych świadectw osób zdrowiejących, a także przedstawiła wyzwania w przechodzeniu na opiekę środowiskową, takie jak: opór społeczeństwa, użytkowanie funduszy, szkolenie profesjonalistów, zmiana na socjalny model zdrowia psychicznego, wprowadzenie skierowań na leczenie środowiskowe, brak opcji mieszkalnych, usług wsparcia, a przede wszystkim brak słyszalnego głosu klientów.

Raport z 2012 r. o Topografii wykluczenia (po polsku) można znaleźć pod linkiem:

https://issuu.com/silvanamhe/docs/mapping_exclusion_-_poland

zaś pełny (niedawny) raport z 2017 r. –

https://mhe-sme.org/wp-content/uploads/2018/01/Mapping-and-Understanding-Exclusion-in-Europe.pdf

Kolejnym mówcą był dr. n. med.  Daniel Fisher, który ujął uczestników osobistym przemówieniem i historią swojego życia.

Główne wnioski z przemówienia D. Fishera to że zmiana musi nastąpić oddolnie i że niewielu zaledwie profesjonalistów naprawdę chce zmiany, gdyż oznaczało by to oddanie części władzy.

Kilka porad, jakie dał Daniel uczestnikom opierało się na prostych życiowych zasadach, m.in.:

 1. Jeśli jesteś z kimś, komunikuj się (zwłaszcza jeśli dotyczy to pary mężczyzna-kobieta).
 2. W pierwszej kolejności dziel się uczuciami.
 3. Bądź z (drugą) osobą, zamiast ją naprawiać.

Prelegent mówił też o treningu znalezienia własnego głosu, który prowadzone są w kierowanym przez niego National Empowerment Center.

Po lunchu mównicę objął Profesor Jacek Wciórka, który przedstawił pożądany model opieki psychiatrycznej w Polsce z przejściem od azylu do wspólnoty, wymieniając rodzaje pomocy i jej kontekst, interesariuszy zmiany a także podkreślając wagę wartości u podwalin zmiany systemu psychiatrycznego i zmiany myślenia wśród społeczeństwa na temat osób chorujących psychicznie.

To samo uczynił następny po nim prelegent – Minister Marek Balicki, który skupił się na pilotażu Reformy. Prelegent mówił o strukturze kosztów NFZ, o obydwu edycjach NPOZP – pierwszej, która nie powiodła się i drugiej – obecnej, z jej celami, a także omawiał rozmieszczenie i działanie Centrów Zdrowia Psychicznego.

O wyzwaniach reformy w praktyce mówił Docent Maciej Pilecki,

zaś o dobrych praktykach reformy w Polsce – dyrektor szpitala Babińskiego Stanisław Kracik, który przedstawiał alternatywny scenariusz do opieki środowiskowej, uwzględniający istnienie dużych szpitali.

Pan Mariusz Panek z Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” opowiedział o partnerskim modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego,

zaś pierwszy dzień konferencji mocnym akcentem zakończył Mateusz Biernat, który porwał uczestników swoim przemówieniem i postawą osoby, która pokonała liczne diagnozy.

Na zwieńczenie dnia, począwszy od godziny 20-tej odbył się bankiet dla uczestników konferencji.

 

Drugi dzień Konferencji "Zdrowie zaczyna się głowie", w środę 26 września 2018r., zatytułowany był: "Empowerment i edukacja jako innowacyjne działania w systemie zdrowia psychicznego". Obrady otworzyła Pani Regina Bisikiewicz - Prezes Polskiego Instytutu Otwartego Dialogu krótkim podsumowaniem wrażeń dnia poprzedniego, a następnie zaprosiła Aleksandrę Orzechowską i Mateusza Biernata do zaprezentowania tematu: "Empowerment College - innowacyjne działania w kontekście psychiatrii środowiskowej, idea i cele międzynarodowego projektu. Prelegenci opowiedzieli o tym międzynarodowym projekcie, do którego Otwarty Dialog został zaproszony w 2017r., a w którym pracują jeszcze organizacje z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii, Bułgarii i Włoch. Celem projektu jest opracowanie systemu , który będzie wzmacniał osoby doświadczone kryzysami psychotycznymi oraz tych, którzy te osoby wspierają, aby mogły one rozwijać swój potencjał i włączać się w życie społeczno-polityczne. W ramach takich college'ów  tworzone są zajęcia edukacyjne dla osób chorujących psychicznie, w których również mogą brać udział osoby zdrowe. Eksperci przez doświadczenie będą dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z osobami chorującymi i zdrowymi, aby umacniać tych pierwszych i tym samym przyczyniać się do nawiązania porozumienia obu grup. To wzmacnianie osób chorujących poprzez edukację i szansa dla tych, którzy wypadli z możliwości uczestnictwa w procesach edukacyjnych lub mają z tym trudności. Projekt finansowany jest z unijnego programu edukacyjnego Erasmus+ na lata 2014-2020.

W kolejnej sesji: "Jak poprzez edukację wzmocnić głos ludzi doświadczonych - na przykładzie National Empowerment Center" - dr Daniel Fisher ze Stanów Zjednoczonych przekonywał o konieczności rzetelnej rozmowy i dialogu w społeczeństwie na temat problemów zdrowia psychicznego przy aktywnym udziale osób chorujących, których głos powinien docierać do szerokich grup, w tym polityków i decydentów. National Empowerment Center w USA, w którym pracuje dr Daniel Fisher, skupia osoby pragnące przemienić system opieki psychiatrycznej na taki, który jest bardziej skoncentrowany na zdrowiu i sytuacji beneficjentów i ich rodzin czyli stworzyć nowy paradygmat w psychiatrii - skupiony nie tylko na patologii lecz traktujący chorujących holistycznie. National Empowerment Center realizuje te cele poprzez prowadzenie telefonu informacyjnego, bazy organizacji pacjenckich w USA, publikacje i uczestnictwo w mediach oraz konferencjach, uczestnictwo w kręgach decyzyjno-politycznych, prowadzenie badań nad zdrowieniem, tworzenie programów edukacyjnych i samopomoc. Dr Fisher podkreślał również kluczową rolę relacji  międzyludzkich w zdrowiu.

Po przerwie przedstawiona została "Rola Asystenta Zdrowienia w procesie profilaktyki i wsparcia osób zagrożonych kryzysem psychicznym". Pełnomocnik Rektora ds.
Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - dr Małgorzata Trojańska podkreśliła pragnienie i gotowość zespołu do wspierania studentów chorujących psychicznie w tym, aby mogli, mimo problemów zdrowotnych, powrócić na uczelnię, na przykład po hospitalizacji, poradzić sobie z nauką i ukończyć studia. Gdy Prelegentka stanęła przed decyzją o zatrudnieniu w swoim zespole Asystenta Zdrowienia, który pracowałby ze studentami przeżywającymi takie problemy, trochę obawiała się, czy taki projekt się powiedzie lecz zatrudnienie w charakterze Asystenta Pani Ewy Kubis dowiodło słuszności tej decyzji, gdyż Pani Ewa świetnie sprawdza się w tej roli. Następnie głos zabrała Ewa Kubis przedstawiając charakter swojej pracy na uczelni jako Asystentki Zdrowienia i tego, jak pracuje i pomaga studentom chorującym psychicznie bazując na swoim własnym doświadczeniu kryzysu. W kolejnej sesji wystąpiła Pani Sonia Kaczmarczyk z Fundacji Leonardo w Krakowie, która krótko przedstawiła kurs Asystenta Zdrowienia, prowadzony przez Fundację, a następnie jego uczestniczka i absolwentka - Martyna Pawelec podzieliła się swoimi doświadczeniami z uczestnictwa w kursie, w stażu, który odbyła po jego zakończeniu w Zespole Leczenia Środowiskowego w Katowicach oraz poinformowała nas o tym , że niedawno została zatrudniona jako Asystentka Zdrowienia w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Wieliczce. W następnej części, na temat praktyki Asystenta oraz własnych doświadczeniach chorowania i drodze ku zdrowiu, która doprowadziła między innymi do odbycia stażu, czy podjęcia zatrudnienia jako  Asystent rozmawiali Asystenci z różnych części kraju: Marcin Laszczak, Klaudia Bułka, Sylwia Menswelt, Justyna Rzepecka, Krzysztof Henczak, Piotr Źrebiec i Anna Olearczuk.  Na zakończenie drugiego dnia Konferencji wystąpił Mateusz Biernat w temacie: "Miejsce Asystenta Zdrowienia w Empowerment College".

 

Trzeci dzień otwarł wykład Profesora Jaakko Seikkuli. Wykład zatytułowany był „Otwarty Dialog zwiększa zasoby klientów i ich rodzin – rezultaty są widoczne po 20 latach”.

Po nim nastąpiło wystąpienie Izabeli Ciuńczyk wraz z zespołem, którzy omawiali Środowiskowe Centra Zdrowia i fundamenty ich budowy w nurcie Otwartego Dialogu.

Po nich, Cezary Źechowski mówił o tym, jak wdrażać elementy Otwartego Dialogu do swojej pracy.

W połowie dnia uczestnicy konferencji mogli wysłuchać wystąpienia na temat praktycznej strony Otwartego Dialogu na przykładzie rodziny Adama Biernata z Gliwic. Udział wzięli: Urszula Biernat, Aleksandra Laber i Mateusz Biernat.

Po lunchu odbyły się Warsztaty Otwartego Dialogu wg tematów zgłoszonych przez uczestników

konferencji. Prof. Jaakko Seikkula poprowadził warsztat “Jak rozwijać nasze umiejętności dialogu, aby zmobilizować zasoby klientów i rodzin”

Przed podsumowaniem dnia odbyły się relacje grup warsztatowych na forum, po czym o godzinie 16.00 nastąpiło zakończenie konferencji.

 

aktualizacja 19 września 2018 r.


W dniu 13 maja 2018 r. pojechałem na szkolenie dla studentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach.

Tematem szkolenia miało być moje radzenie sobie z wieloletnią chorobą psychiczną i zdrowieniem z niej.

W trakcie spotkania, które trwało około półtorej godziny (na sali  było obecnych około 20 studentów) mówiłem nie tylko o objawach chorobowych, które towarzyszyły mi przez wiele lat, ale przede wszystkim o tym, co mi szczególnie pomaga w wychodzeniu z choroby.

Podkreśliłem rolę Warsztatów Terapii Zajęciowej a głównie wkład w moje zdrowienie naszego terapeuty z pracowni stolarskiej, do której uczęszczam. Potrafi on dotrzeć ze swoimi pomysłami nie tylko do mnie, ale też do innych uczestników.

Mówiłem także o swojej już ponad 18 letniej grze w Teatrze „Psyche” oraz o roli sportu w dążeniu do zdrowia (gram raz w tygodniu w piłkę nożną z kolegami z pracowni).

Chcę podkreślić, że prowadząca (moderująca) spotkanie Pani psycholog Marta Staszkiewicz zadawała mi dodatkowe pytania, które pomagały mi w przypominaniu sobie o  różnych wydarzeniach i faktach z życia, których nie byłem do końca świadomy.

Studenci byli do mnie dobrze nastawieni, słuchali uważnie co mam do powiedzenia i zadali mi kilkanaście pytań.

Gdy wracałem autobusem do Krakowa czułem się szczęśliwy i miałem wrażenie, że powiedziałem na spotkaniu to co  chciałem i co było potrzebne studentom. Oby więcej  takich spotkań!

Andrzej Bienias

aktualizacja 30 maj 2018 r.

 

W dniu 27 maja 2018r. Monika i Michał prowadzili szkolenie na temat zdrowia psychicznego na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Zaprosiła nas Pani wykładowczyni psycholog, a słuchali studenci kierunku psychologii. Michał opowiedział o swoich doświadczeniach schizofrenii i swoich refleksjach o trzech etapach w jego chorowaniu/zdrowieniu tj: zaprzeczaniu problemom i niechęci do leczenia, przyjęciu do wiadomości i zaakceptowaniu tego stanu oraz podjęciu współpracy ze specjalistami, własnej pracy na rzecz zdrowienia. Monika przedstawiła czym jest Stowarzyszenie "Otwórzcie Drzwi" i jaka jest jego misja i działanie oraz mówiła również o własnym doświadczeniu choroby. Grupa studencka była liczna, zainteresowana przedstawianym tematem i zadała prowadzącym parę pytań, a po zakończeniu szkolenia podkreślili ogromną wartość takich spotkań edukacyjnych dla nich jako studentów.

Monika Anna Syc

aktualizacja 12 wrzesień 2017r.


Zbliża się Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię, dlatego chciałabym zachęcić Państwa do obejrzenia filmu krótkometrażowego "Królowa śniegu i inne historie" (reż. Monika Grzybowska)  z Magdaleną Różańską ("Dziewczyna z szafy", "Bodo", "Dawno temu na Śląsku") w roli głównej.  

Film powstał z potrzeby mówienia o problemach osób chorych psychicznie i uwrażliwiania na nie. Jego celem było pokazanie poruszającej historii, która skłoniłaby widzów do refleksji, zanim kolejnym razem przylepią chorej osobie krzywdzącą etykietkę.

Film został ciepło przyjęty na Międzynarodowym Festiwalu Integracja Ty i Ja w 2016 r. oraz podczas pokazów w całej Polsce na Małych Festiwalach Integracja Ty i Ja oraz podczas projekcji w kinach studyjnych.

 

https://www.youtube.com/watch?v=-BYxjM1PJ9Y

 

O filmie

 

30-letnia Maria choruje na schizofrenię. Choroba niszczy jej małżeństwo, a kobieta codziennie spotyka się z niezrozumieniem i wrogością ze strony innych ludzi.

Tylko 6-letnia dziewczynka poświęca jej trochę uwagi, tylko ona pozwala kobiecie pogodzić się ze stratą i żyć dalej.

 

O Reżyserze

 

Monika Grzybowska - redaktor naczelna portalu Instytut Rozwoju Kultury Alternatywnej IRKA.com.pl, przez kilkanaście lat związana z punkowo-rockową sceną muzyczną. Reżyserka i scenarzystka filmów: "Królowa śniegu i inne historie" (2016), "Mieszkanie piętro wyżej" (2016), "Pobaw się ze mną" (2015).


Eksplikacja Reżyserska

 

Film dotyka ważnego problemu społecznego jakim jest wykluczenie osób chorych psychicznie. Scenariusz traktuje o niezrozumieniu, ignorancji i wrogości wobec ludzi chorych psychicznie.

Film powstał z potrzeby mówienia o problemach osób chorych psychicznie i uwrażliwiania na nie. Chciałam zrobić film, który poruszy i skłoni widzów do refleksji, zanim kolejnym razem przylepią chorej osobie krzywdzącą etykietkę. Wolny montaż pozwala wejść widzowi w życie bohaterki i przypatrywać się mu z uwagą i mam nadzieję empatią.

 

aktualizacja 19 maja 2017 r.

 

I. Kongres Zdrowia Psychicznego, 8 maja 2017, Warszawa, PKiN

 

I Kongres Zdrowia Psychicznego w Warszawie został zorganizowany głównie dlatego, że opieka psychiatryczna w Polsce nie funkcjonuje dobrze, system ten jest przestarzały i nie odpowiada w większości na potrzeby osób chorujących psychicznie oraz dlatego, aby ogólnopolskie środowisko beneficjentów, rodzin i profesjonalistów spotkało się, wymieniło doświadczeniami, zaprezentowało się wyraźnie społeczeństwu i zaapelowało do decydentów politycznych o wolę współpracy i wsparcia w przeprowadzeniu gruntownej reformy polskiej psychiatrycznej opieki zdrowotnej, której wizję nakreśla stworzony już przed laty, lecz niestety przez lata nie realizowany, Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Stowarzyszenie "Otwórzcie Drzwi" oczywiście było tam również, a reprezentowały nas członkinie Barbara, Dorota, Katarzyna, Anna i Monika. Obrady trwały od 9 rano i zakończyły się o 18.00 Marszem o Godność spod Pałacu Kultury i Nauki do Ministerstwa Zdrowia.  W pierwszej części Kongresu, którą prowadzili profesor Andrzej Cechnicki, profesor Jacek Wciórka i dr Marek Balicki mowa była o potrzebie i kształcie reformy polskiej psychiatrii, a przemawiali w niej przedstawiciele osób z doświadczeniem kryzysu, ich rodzin i profesjonalistów. Następnie odbyły się trzy równoległe sesje tematyczne: o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży, o systemie pomocy psychiatrycznej z perspektywy potrzebujących i pomagających oraz o zdrowiu psychicznym w kontekście społeczno-kulturowym. W ostatniej wymienionej sesji tematycznej członkini naszego stowarzyszenia Dorota przedstawiła ważny raport z badania fokusowego przeprowadzonego w 2015 r. przez naszych ekspertów przez doświadczenie na temat barier w leczeniu psychiatrycznym w Małopolsce. Kongres zakończył się sformułowaniem Manifestu, który na zakończenie Marszu został wręczony Ministrowi Zdrowia. Cieszymy się z naszego udziału w Kongresie, uważamy, że było to ważne i potrzebne wydarzenie, dzięki któremu znacznie głośniej niż dotychczas wybrzmiał nasz głos - osób, które doświadczyły i doświadczają psychoz oraz tych, którzy chcą nam pomagać w ich przezwyciężaniu i powrocie do społeczeństwa. Uważamy oczywiście, że opresyjny i nieludzki system w psychiatrii powinien jak najszybciej być zastąpiony humanistycznym modelem środowiskowym. Następny II Kongres za dwa lata...

aktualizacja 23 marzec 2017 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Partnerzy, Patroni, Współpracownicy, Sympatycy, Znajomi,  Zainteresowani.....

 

Wszyscy, którym leży na sercu zmiana standardów opieki psychiatrycznej,  a także zmiana społeczna w stosunku do osób doświadczających  problemów zdrowia psychicznego.

 

Zapoznajcie się proszę z listem otwartym, który wystosowaliśmy do Pani  Premier Beaty Szydło.  Udostępniajcie go na Waszych stronach, niech odbije się echem w całym  kraju.  Już pora żebyśmy zostali usłyszani.

 

List w PDF

 

Dziękuję i pozdrawiam serdecznie

Joanna Krzyżanowska-Zbucka

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Kongresu Zdrowia Psychicznego

 

data aktualizacji 23 styczeń 2017r.

 

Zamieszczony poniżej List Otwarty Zygmunta Marka Miszczaka – Prezesa Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY – zawiera odpowiedź udzieloną prof. Piotrowi Nowakowi w związku z zamieszczonym przezeń pod adresem http://www.rp.pl/Plus-Minus/301059956-Czy-ludzie-niezrownowazeni-psychicznie-powinni-byc-przyjmowani-na-uczelnie-wyzsze.html#ap-1 artykułem pt. „Czy ludzie niezrównoważeni psychicznie powinni być przyjmowani na uczelnie wyższe”.

 

 

 

Zygmunt Marek Miszczak                                                                                                                                           Lublin, dn. 18. I. 2017 r.

Prezes Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY

 

Sz. P. prof. Piotr Nowak!

LIST OTWARTY

 

                Jako Prezes reprezentującego osoby po przebytym kryzysie psychicznym Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY pragnę odnieść się do treści zawartych w opublikowanym na stronie http://www.rp.pl/Plus-Minus/301059956-Czy-ludzie-niezrownowazeni-psychicznie-powinni-byc-przyjmowani-na-uczelnie-wyzsze.html#ap-1  artykule Pana autorstwa. W tekście zatytułowanym „Czy ludzie niezrównoważeni psychicznie powinni być przyjmowani na uczelnie wyższe” opowiada się Pan „za potrzebą ograniczonej [ich] dyskryminacji”. Argument na rzecz ograniczonej dyskryminacji osób chorujących psychicznie czerpie Pan z zasłyszanego od zaprzyjaźnionego profesora przykładu dysfunkcyjnie zachowującego się pacjenta psychiatrycznego.

                Na początek – w celu oddalenia ewentualnych nieporozumień – pragnę zaznaczyć, iż moją jako osoby chorującej psychicznie intencją, uprawnieniem i potrzebą jest domaganie się wyrównania szans osób po kryzysie psychicznym w toku ewentualnie przez nie podejmowanych studiów wyższych. Choroba psychiczna – tak, jak każda inna przyczyna niepełnosprawności – stawiać bowiem może przed studentem odwracalne przeszkody w kontynuowaniu toku studiów. Intencją moją nie jest natomiast domaganie się nieuzasadnionych przywilejów dla tej kategorii studentów – zwłaszcza w sytuacji, gdy dotykający jej przedstawicieli kryzys uniemożliwia im efektywne studiowanie. Intencją taką nie jest również popieranie ideologizacji przysługujących osobom chorującym psychicznie uprawnień w duchu poprawności politycznej.

                Wypowiedź Pańska daleko wykracza jednak poza krytykę ideologizacji praw osób chorujących, bowiem stawia Pan postulat ograniczonej dyskryminacji tych osób. Piszący te słowa jest osobą niepełnosprawną psychicznie  w stopniu umiarkowanym, która egzamin na studia wyższe zdawała na przepustce ze szpitala psychiatrycznego. Studia te ukończyłem z powodzeniem na takich samych zasadach, jak pozostali studenci. Moim doświadczeniem jest, iż osoba chorująca psychicznie może z pozytywnym skutkiem ukończyć studia wyższe, osiągając w wybranych zakresach rezultaty nie tylko znacznie przewyższające wymagane minimum, ale wykraczające ponad przeciętnie stawiane studentom wymogi. Zawarta w Pańskim artykule supozycja o niezdolności osób chorujących psychicznie do sprostania niezbędnym wymogom dyscypliny jest w sposób oczywisty dla tych osób krzywdząca. Z owej błędnie rozpoznanej rzeczywistości wywodzi Pan postulat delegitymizacji praw osób chorujących do studiowania, a zatem także do równouprawnienia, do podejmowania odpowiadającej indywidualnym zdolnościom i predyspozycjom pracy zawodowej, do godnego poziomu życia.

                Biorąc pod uwagę rozmiar zagrożeń, jakie dla perspektywy poszanowania praw człowieka rodzi prezentowanie podobnego poglądu, nie trudno jest mi uznać go za przejaw niczym nie uzasadnionych uprzedzeń i przesądów.

                Ze zdumieniem konstatuję fakt używania przez Pana (profesora uczelni wyższej) w stosunku do zmagających się z kryzysem osób takich określeń, jak „wariat”, „szaleniec”, „osoba obłąkana”. Panie profesorze! Używanie inwektyw nie wzmacnia wątpliwej argumentacji na rzecz ograniczania praw jakiejkolwiek kategorii osób, jakkolwiek rodzić może – tak u zdrowych, jak chorujących członków społeczeństwa – odczucia i reakcje negatywne. Chciałbym wierzyć, iż intencją Pańską nie było spotęgowanie izolacji tych osób w społeczeństwie, czy generowanie przynoszącej cierpienie frustracji, nawet jeśli zamiarem Pana jest „trzymanie się z daleka” od osób „niezrównoważonych”.

                Na zakończenie pragnąłbym wyrazić tak w stosunku do Pana, jak wszystkich przedstawicieli świata akademickiego gorące życzenie pełnej otwartości na pozytywne doświadczenie, jakim może stać się wnoszenie wkładu osób niepełnosprawnych psychicznie w dobro wspólne Ich uczelni.

Z poważaniem

 

Zygmunt Marek Miszczak

Prezes Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY

data aktualizacji 20 listopad 2016r.

 

Szanowni Państwo

 

Umieszczamy informację dotyczącą międzynarodowego projektu PATHWAYS realizowanego m.in. przez Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, którego polskim koordynatorem jest prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk. Projekt dotyczy integracji i reintegracji osób z niepełnosprawnością i chorobami przewlekłymi, w tym w szczególności z chorobą niedokrwienną serca, bólami szyi i kręgosłupa, POCHP, cukrzycą, depresją i migrenami, z rynkiem pracy.

Aktualnie w  ramach projektu prowadzimy internetowe badanie sondażowe. Pragniemy prosić Państwa, jako organizację pozarządową wspierającą osoby z chorobami przewlekłymi, o zaproszenie członków Państwa organizacji do wypełnienia przygotowanego przez nas kwestionariusza ankiety i rozpowszechnienie linka do ankiety poprzez:

 

1.       Wysłanie maila do członków Państwa organizacji z linkiem do badania PATHWAYS

I/LUB

2.    Opublikowanie linka do badania na Państwa stronie internetowej z prośbą do członków o odpowiedź na pytania zawarte w kwestionariuszu

 

Zapewniamy anonimowość uczestników badania.

 

W załączniku przesyłam zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu oraz szczegółowe informacje od Koordynatorki projektu dr Mathildy Leonardi, a poniżej przesyłam link do ankiety:

https://goo.gl/forms/HR0MwXgImws31YRQ2

W celu zdobycia dodatkowych Informacji możliwy również kontakt mailowy (aleksandra.pilat@uj.edu.pl) lub/i telefoniczny pod numerem: 12 423 10 03 wew. 15 . Informacji udzielają: dr Barbara Woźniak, mgr Aleksandra Piłat oraz mgr Monika Brzyska.

 

Z wyrazami szacunku,

Aleksandra Piłat

Zaproszenie w załączniku

aktualizacja 06 czerwiec 2016 r.


Informujemy, że w ramach działalności Stowarzyszenie "Otwórzcie Drzwi" będzie prowadzona Grupa Wsparcia działającej w terminie od 1 czerwca 2016 do 30 listopada 2016 w związku z realizacją projektu: „Grupa Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi” dotowanego przez Gminę Miejską Kraków.Zapraszamy zainresowane osoby chorujące psychicznie do wypełnienia Kwestionariusza zgłoszeniowego i odesłania go na adres: stotworzciedrzwi@wp.pl

 

załącznik

STRONY  1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 » 12