aktualizacja 06 sierpień 2020 r.

 

 

I edycja kursu „Asystent Zdrowienia” zakończona


12 lipca 2020 zakończył się kurs na Asystenta Zdrowienia, po raz pierwszy organizowany przez Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej.
Rozpoczęliśmy w styczniu tego roku i pracowaliśmy intensywnie przez 7 miesięcy. Niestety przeszkodziła nam pandemia koronawirusa, przez którą musieliśmy zaprzestać spotkań na żywo i przenieśliśmy się w rzeczywistość wirtualną odbywając sesje szkoleniowe przez komunikator Zoom.
Dokładaliśmy wszelkich starań, żeby zajęcia były na najwyższym poziomie.
Jako organizatorzy zdobyliśmy doświadczenie i cenną wiedzę o zaprojektowanym przez nas kursie i jego przebiegu, która pomoże nam w kolejnych jego edycjach.
Uczestnicy otrzymali zaświadczenia o uczestnictwie w kursie i certyfikaty Asystenta Zdrowienia.
Cieszymy się, że wykształciliśmy i wypuściliśmy w świat kilkunastu kompetentnych Asystentów Zdrowienia, którzy są w Polsce tak potrzebni w psychiatrycznej służbie zdrowia oraz życzymy im satysfakcji i sukcesów w tej pracy.

aktualizacja 04 sierpień 2020 r.


Ropoczynamy nabór do kolejnej edycji kursu Asystenta Zdrowienia współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Kurs prowadzony jest przez Stowarzyszenie "Otwórzcie Drzwi”.

 

Współpraca merytoryczna  – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
Kurs będzie obejmował 10 modułów:
1 . Komunikacja,
2. Wiedza o chorobie,
3. Zniekształcenia poznawcze,
4. Komunikacje – rozszerzenie,
5. Wgląd w chorobę i problematyka piętna,
6. Zdrowienie
 7. Współpraca,
8. Współpraca – rozszerzenie,
9. Zagadnienia etyczne,
10. Podsumowanie kursu.

 

Druga edycja kursu rozpocznie się we wrześniu 2020 roku i potrwa do grudnia 2020 roku. Zajęcia będą odbywać się w weekendy (piątek po południu, sobota, niedziela do południa)

 

Na początku września będziemy przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne z potencjalnymi uczestnikami kursu. O terminach rozmów powiadomimy wszystkich mailowo lub telefonicznie.

 

Szczególnie zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria rekrutacji:

 

- z doświadczeniem psychozy

- w remisji i z wglądem w objawy

- po minimum rocznej terapii własnej

- komunikatywne i otwarte

- zmotywowane

- posiadające co najmniej średnie wykształcenie

- w przedziale wiekowym 18 – 65 lat
 
W celu zgłoszenia prosimy wypełnić formularz rekrutacyjny i przesłać na adres: monika.syc@vp.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 12 422 50 67 od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.00 do 15.00.
 
Planowany termin rozpoczęcia zajęć 4-6 września 2020.
 
W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 i możliwymi obostrzeniami, m.in. zakazem zgromadzeń, dopuszczamy możliwość przeprowadzenia rekrutacji oraz szkolenia (całości lub części) w formie online. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Formularz do pobrania

aktualizacja 09 lipca 2020 r.

 

konferencja_2020.jpg

aktualizacja 19 czerwca 2020 r.

                                                                           

 

 

 

 

Warszawa, 27 maja 2020

Informacja prasowa

 

IV edycja Marszu Żółtej Wstążki w walce o reformę ochrony

zdrowia psychicznego Polaków

 

Od soboty, 30 maja przez Polskę maszeruje Marsz Żółtej Wstążki Online, organizowany przez Fundację eFkropka i Kongres Zdrowia Psychicznego. Tegoroczne hasło „Idziemy #PoGodność” ma na celu podkreślenie roli solidarności z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego. Celem inicjatywy jest przypomnienie społeczeństwu, a w szczególności decydentom o wieloletnich zaniedbaniach w organizacji podstawowej opieki i leczenia osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi. Jak co roku organizator przygotował postulaty działań, które powinny zostać zrealizowane, by ratować zdrowie psychiczne Polaków. W tym roku jest ich dziewięć. Marsz objął swoim patronatem honorowym Rzecznik Praw Pacjenta. Po raz pierwszy marsz przejdzie przez całą Polskę. Codziennie na profilu Facebook fundacji prowadzone są spotkania online na temat zmian w polskiej psychiatrii dorosłych, a również dzieci i młodzieży. Spotkania będzie można również obejrzeć na stronie www.ef.org.pl. Internetowa akcja potrwa 10 dni, od 30 maja do 9 czerwca. 

 

Fundacja eFkropka, zajmująca się na co dzień wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi, monitoruje stan polskiego systemu ochrony zdrowia psychicznego i sytuacji osób dotkniętych zaburzeniami. Opierając się na swoim doświadczeniu i obserwacjach - Fundacja, rokrocznie organizuje Marsz Żółtej Wstążki, któremu towarzyszy publikacja postulatów zmian w opiece psychiatrycznej.

 

Główne cele naszej inicjatywy to zaznaczenie obecności osób dotkniętych kryzysem psychicznym w społeczeństwie, przeciwdziałanie ich stygmatyzacji i dyskryminacji oraz zabieganie o zwiększenie finansowania i dalszego reformowania systemu ochrony zdrowia psychicznego. Szacuje się, że co czwarty Polak doświadcza kryzysu psychicznych na którymś z etapów życia. W organizowanych przez nas Marszach Żółtej Wstążki uczestniczą wspólnie pacjenci, profesjonaliści opieki psychiatrycznej i pomocy społecznej, rodziny, przyjaciele i znajomi chorych, którzy chcą zmienić polską psychiatrię” – podkreśla Jakub Andryańczyk, organizator Marszu, Wolontariusz Fundacji eFkropka

 

Doświadczenia izolacji społecznej ostatnich tygodni bardziej niż kiedykolwiek wcześniej uwidoczniły znaczenie zdrowia psychicznego dla codziennej egzystencji. Eksperci z zakresu psychiatrii są zgodni, że wydarzenia związane z pandemią koronawirusa przyczyniły się do istotnego wzrostu poczucia lęku, nasilających się stanów depresyjnych, obniżonego nastroju u wielu osób. Pokazało to jak ważna jest całościowa, dostosowana do potrzeb pacjenta opieka psychologiczna i psychiatryczna oraz konieczność działania na rzecz jej poprawy.

 

Wydarzenie, którego hasło przewodnie to „Idziemy #pogodność” miał przejść ulicami Warszawy 30 maja 2020 r. już po raz czwarty i po raz pierwszy ulicami kilku innych miast. Niestety w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju odbędzie się wirtualnie, organizatorzy zachęcają do udziału w marszu online. Niezależnie od tegorocznej formuły marszu apel i postulaty Fundacji eFkropka wybrzmiewają głośno i stanowczo:

 

1. 1. Miliard złotych na ochronę zdrowia psychicznego do 2025 roku. Apelujemy o stopniowe zwiększenie nakładów na zdrowie psychiczne z 3,4% do 6% ze środków przeznaczanych na ochronę zdrowia.

 

2. Objęcie do 2027 roku wszystkich dorosłych mieszkańców środowiskową opieką Centrów Zdrowia Psychicznego, których teraz w ramach pilotażu Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego działa w Polsce 29.

 

3. Objęcie środowiskową opieką psychiatryczną niepełnoletnich zgodnie z założeniami reformy psychiatrii dzieci i młodzieży.

 

4. Stworzenie przy każdym szpitalu powiatowym oddziału psychiatrycznego podstawowej opieki, aby niezbędna pomoc była w zasięgu osób potrzebujących.

 

5. Zapewnienie szerokiego dostępu do refundacji nowoczesnych leków. Upominamy się o dostęp do nowoczesnych środków farmakologicznych, które nie wywołują skutków ubocznych oraz są przystępne cenowo dla pacjentów i ich rodzin.

 

6. Wzywamy podmioty odpowiedzialne za kształtowanie porządku prawnego, rozwój kultury, nauki, edukacji, przekaz medialny i inspiracje moralne do skoordynowanej pracy nad przełamywaniem powszechnych w tym zakresie stereotypów.

 

7. Stworzenie Podkomisji Stałej ds. Zdrowia Psychicznego w Sejmie.

 

8. Domagamy się ścisłej współpracy między ministerstwami na rzecz deinstytucjonalizacji opieki psychiatrycznej. Wzywamy do powołania Komisji składającej się z przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, organizacji pozarządowych działających na polu zdrowia psychicznego, przedstawicieli środowiska pacjentów i rodzin.

 

9. Stworzenie stanowiska Rzecznika Praw Pacjenta Psychiatrycznego w każdej placówce

systemu ochrony zdrowia psychicznego.

 

 

 

 

 

 

 

aktualizacja 18 czerwca 2020 r.


https://www.rdc.pl/podcast/poludnie-z-animuszem-marsz-zoltej-wstazki-online/

 

 aktualizacja 12 czerwca 2020 r.

 

bosch_r_z_br.jpg

grafika_marsz.jpg

 

informacja_marsz-1.jpg

aktualizacja 20 maj 2020 r.

 


PROGRAM  "JESTEŚMY RAZEM ON-LINE"


to wspólny projekt Stowarzyszenia "Otwórzcie Drzwi", Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej oraz Stowarzyszenia Rodzin "Zdrowie Psychiczne" z Zakładem Psychiatrii Środowiskowej CMUJ


StOD uczestniczy w tym projekcie przez ekspertów przez doświadczenie, edukatorów zatrudnionych przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej we współpracy z Katedrą Psychiatrii CMUJ


Oto aktywności on-line naszego Stowarzyszenia:


Ø Zebrania członków - raz w tygodniu

Ø Telefoniczna grupa wsparcia tworzona przez członków Stowarzyszenia

Ø Zebrania Redakcji "Dla Nas" - raz w tygodniu

Ø Prace redakcyjne przez emaile

Ø Wysyłka czasopisma przez mail w formie pdf

Ø Szkolenia dla studentów medycyny wraz z prof. Andrzejem Cechnickim

Ø Uczestnictwo w konferencjach on-line np. u Rzecznika Praw Pacjenta, w Biurze Pilotażu NPOZP

Ø Udział w spotkaniach Akademii Liderów

Ø Prowadzenie i udział w szkoleniu "Asystent Zdrowienia"

Ø Pozyskiwanie funduszy z grantów

 

Mimo pandemii prowadzimy w pełni naszą działalność i działamy na rzecz osób w/po kryzysie.

 

aktualizacja 07 kwietnia 2020 r.


Praca Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w okresie zagrożenia epidemicznego

https://www.gov.pl/web/rpp/praca-rzecznikow-praw-pacjenta-szpitala-psychiatrycznego-w-okresie-zagrozenia-epidemicznego

aktualizacja 06 kwietnia 2020 r.

Pomoc Rzecznika Praw Pacjenta PDF


Nigdy nie jesteś sama! Nigdy nie jesteś sam!

 

STRONY  1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 » 12